Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo

Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli paitsi tuottaa tietoa siitä, miten kotityöt jaetaan perheissä naisten ja miesten kesken, myös selvittää sitä, mitkä tekijät näyttävät olevan yhteydessä kotitöiden tasaisempaan jakoon ja miesten tekemään kotityön määrään. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään palkattoman työn tekemiseen liittyviä asenteita sekä näkemyksiä työnjaon tasa-arvoisuudesta perheessä ja näiden tekijöiden yhteyttä perheen työnjakoon.

Vuosina 1995–2000 toteutetun kansainvälisen tutkimusprojektin tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, miten erilaiset yhteiskunnan toimenpiteet voivat vaikuttaa kotitalouksien työnjakoon. Vertailututkimuksen tehtävänä oli selvittää mm. miten perhevapaakäytännöt, päivähoitojärjestelyt sekä perheiden suorat tai verotuksen kautta kohdennetut etuudet vaikuttavat työnjakoon perheen sisällä eri maissa. Yleensä monien edellä lueteltujen toimenpiteiden vaikutus palkattoman työn jakamiseen perheessä syntyy (naisten) ansiotyöhön osallistumisen välityksellä – ansiotyön lisääntyminen vähentää kotitöiden tekemistä (kansainvälisen tutkimushankkeen raportit ks. lähdeluettelo: Paid and unpaid work in families -tutkimushanke). Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos toteutti osana hanketta kyselytutkimuksen, johon tämä tutkimus perustuu.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anneli Miettinen
ISBN 978-951-945-097-1
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 163

Kirjoittaja

Anneli Miettinen

Anneli Miettinen työskenteli aiemmin Väestöntutkimuslaitoksen tutkijana.