Kykyjen mosaiikki?

Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä moninaisudesta työelämässä vuonna 2020. Delfoi-paneelin tuloksia

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa EQUAL-yhteisöaloitteeseen kuuluvassa MONIKKO-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan uusia ratkaisumalleja sekä hyviä käytäntöjä, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa työssä, löyhentävät työtehtävien sukupuolenmukaista segregaatiota, edistävät eri-ikäisten vuorovaikutusta ja poistavat etnisestä taustasta johtuvia syrjiviä työmarkkinakäytäntöjä.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten suomalaisen työelämän monimuotoisuus kehittyy vuoteen 2020 mennessä. Siinä pureuduttiin moninaisuuden ja monimuotoisuuden muotoihin työelämässä sekä näiden tulevaisuuden näkymiin. Monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ihmisten erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta iän, sukupuolen, etnisen taustan, sukupuolisen ja seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, uskonnon ja vakaumuksen näkökulmista.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Elina Moisio ja Tuomas Martikainen
ISBN 951-9450-57-2
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 85

Kirjoittajat

Elina Moisio ja Tuomas Martikainen

Eina Moisio, VTM, toimi tutkijana Työterveyslaitoksen hallinnoimassa ja koordinoimassa MONIKKO-hankkeessa (www.monikko.net). Hänen erityisalaansa ovat työmarkkinoiden ja työelämän tulevaisuuden kysymykset sekä Delfoi tutkimusmenetelmä. Tuomas Martikainen, FT, toimi tutkijana Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella, MONIKKO-hankkeessa (www.monikko.net). Hänen erityisalaansa ovat yleiset maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ja erityisesti maahanmuuttajien uskonnollinen toiminta.