Lapsen vapaa-aika huoltajan silmin

Perhebarometri 2001

Vuoden 2001 Perhebarometrin teema liittyy lapsuuteen. Peruskysymys kuuluu: ”Onko lapsella aika lapsuuteen?” Onko lapset valjastettu koulun, päiväkodin ja harrastusten kautta kiireiseen aikuisten maailmaan, jossa ei ole tilaa vapaalle leikille, mielikuvitukselle ja kasvulle? Samoin halutaan tietää, kokevatko huoltajat, että heillä on riittävästi aikaa lapsilleen ja kokevatko he lastensa olevan tyytyväisiä elämäänsä. Samoin selvitetään, missä, kenen kanssa ja mitä tehden pienet suomalaiset viettävät aikansa iltaisin ja viikonloppuisin.

Perhebarometri 2001 on viides Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella tehty perhettä barometrin keinoin tarkasteleva selvitys. Tämänkertaisen tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2001 postikyselynä 2000 suomalaiselta 5-, 8- ja 11-vuotiaiden lasten huoltajilta. Vastausprosentti oli 75.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Pirjo Paajanen
Sivumäärä 96

Kirjoittaja

Pirjo Paajanen

Pirjo Paajanen (TtM) on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.