Luottamuksen ehdot

Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää erilaisin kriteerein jakaantuneiden maahanmuuttajaryhmien sijoittumista työmarkkinoille useamman vuoden maassa-asumisajan jälkeen. Keskeisenä kiinnostuksenkohteena on maahanmuuttajien asema eri tavoin lohkoutuneilla työmarkkinoilla. Onko Suomen työmarkkinoilla etnistä hierarkiaa siten, että jotkut maahanmuuttajaryhmät ovat yleisemmin vakaammissa työmarkkina-asemissa kuin toiset? Mitkä tekijät vaikuttavat eri maahanmuuttajaryhmien sijoittumiseen eri työmarkkinalohkoille?

 

 

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Annika Forsander
ISBN 952-9605-82-X
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 288

Kirjoittaja

Annika Forsander