Maahanmuuttajaprojektit: hankkeet ja hyvät käytännöt

Tämä selvitys on osa Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusta, jonka tarkoitus oli edistää maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja työssä viihtymistä Suomessa. Työ nivoutuu osaksi Työterveyslaitoksen johtamaa MONIKKO-hanketta, joka käsitteli sukupuolten tasa-arvoa monimuotoisissa työyhteisöissä.

Halusimme heti osahankkeen alkuvaiheessa selvittää mitä hankkeita on jo aikaisemmin tehty. Koska kyseinen aihepiiri kuitenkin kiinnostaa monia muitakin, päätimme julkaista tämän alun perin sisäiseksi selvityksesi tarkoitetun raportin. Lisäksi kävimme keskustelemassa lukuisten tutkijoiden, virkamiesten ja projektityöntekijöiden kanssa, jotta saisimme tarkemman kuvan siitä mitä jatkossa kannattaisi tehdä. Näitä kysymyksiä käsitellään hankkeen tulevissa julkaisuissa. ”Maahanmuuttajaprojektit: hankkeet ja hyvät käytännöt” on katsaus 139:ään Suomessa viimeisten vuosien aikana toteutettuun projektiin tai vastaavaan hankkeeseen, joiden tarkoituksena on ollut tavalla tai toisella edistää maahanmuuttajien elämää Suomessa.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Milla Ruhanen ja Tuomas Martikainen
ISBN 951-9450-39-4
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 77

Kirjoittajat

Milla Ruhanen ja Tuomas Martikainen