Menestyvät maahanmuuttajanaiset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on valottaa toistaiseksi vähän tunnettua aluetta maahanmuuton ja työelämän leikkauskohdassa – menestymistä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajanaisten kokemuksia ja näkemyksiä menestymisestä suomalaisessa työelämässä. Millaisia esteitä, haasteita ja työssä etenemistä tukevia tekijöitä he ovat kohdanneet? Kuinka he sovittavat yhteen perheen ja työn? Miten naiset itse määrittelevät työelämässä menestymisen ja menestymisen osana kotoutumisprosessia Suomeen?

Tämä tutkimus niveltyy ESR-rahoitteiseen MONIKKO -kehittämis- ja tutkimushankkeeseen, joka toteutui Työterveyslaitoksen koordinoimana konsortiona vuosina 2005–2007 MONIKKO-hankkeen tavoitteena on ollut tutkimuksen ja työpaikoilla tapahtuvan kehittämistoiminnan avulla löytää sellaisia uusia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa työssä, purkavat perinteistä työnjakoa naisten ja miesten töihin, edistävät eri-ikäisten vuorovaikutusta ja poistavat maahanmuuttajataustasta johtuvaa syrjintää työmarkkinoilla.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Marja Tiilikainen
ISBN 978-952-226-005-5
Taitto Jouni Korkiasaari
Sivumäärä 104

Kirjoittaja

Marja Tiilikainen