Mielipiteitä ja näkemyksiä väestönkehityksestä, perheestä ja perheellistymisestä Suomessa 2002

DIALOG – Population Policy Acceptance Survey/FINLAND (PPA2)

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos oli vuosina 2001–2006 mukana eurooppalaisessa vertailututkimuksessa (PPA2), joka selvitti väestönkehitykseen, perheeseen ja perheellistymiseen sekä muuttoliikkeeseen ja ikääntymiseen liittyviä kansalaisten mielipiteitä, asenteita ja arvoja. Lisäksi tutkimus selvitti ihmisten suhtautumista erilaisiin perhepoliittisiin keinoihin. Tämä raportti sisältää Suomessa keväällä 2002 suoritetun kyselyn tulokset yksinkertaisina ja helppolukuisina taulukoina, ja keskeisimmistä tuloksista on lisäksi kerrottu hieman tarkemmin yhteenvetoosiossa.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Pirjo Paajanen, Anneli Miettinen ja Marke Jääskeläinen
Sivumäärä 45

Kirjoittajat

Pirjo Paajanen, Anneli Miettinen ja Marke Jääskeläinen