Mikä on minun perheeni?

Suomalaisten käsityksiä perheestä vuosilta 2007 ja 1997

Perhebarometri 2007

Vuoden 2007 Perhebarometri tutkii suomalaisten näkemyksiä perheistä, pareista, lähisuvusta, avioeroista ja perhepolitiikasta. Tuoreen ja edustavan kyselyn tuloksia verrataan kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Palaamme siis ensimmäisen Perhebarometrin aiheeseen, jonka nimi oli ”Näkemyksiä perheestä”. Kyse on ainutlaatuisesta katsauksesta siihen, mikä suomalaisten mielipiteissä ja kokemuksissa on muuttunut ja mikä pysynyt samankaltaisena

Kymmenen vuoden tauon jälkeen kysymme jälleen, mikä on suomalaisten mielestä perhe eli ketkä henkilöt muodostavat perheen ja ketä kuuluu lähisukuun (luku 4). Barometrissa selvitetään myös parisuhteen solmimisen syitä ja sitä, millaisia syitä pidetään hyväksyttävinä parisuhteen purkamiseen (luku 5). Lisäksi toistamme kysymykset yhteydenpidosta läheisiin ihmisiin ja heistä huolehtimisesta sekä lastenhoitojärjestelyistä (luku 6). Lopuksi tarkastellaan vielä näkemyksiä yhteiskunnan tuesta ja sen riittävyydestä perheille sekä yhteiskunnan ja perheen vastuista lasten- ja vanhusten hoidossa (luku 7).

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Pirjo Paajanen
ISBN 978-951-945-091-9
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 92

Kirjoittaja

Pirjo Paajanen

Pirjo Paajanen on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.