Muukalainen tuli kylään

Ihmisen matkassa halki aikojen, paikkojen ja tunteiden

Yhteiskunta- ja kulttuurintutkimus lähestyy muukalaisuutta ennen kaikkea vallankäyttöön  ja alistamiseen liittyvänä kysymyksenä. Tavanomaista on nähdä erilaisuus ja vieraus puhuntana, jossa toisista tehdään vähempiarvoisia ja hallittavia: näin vähennetään heidän mahdollisuuksiaan olla aidosti oman elämänsä toimijoita. Antropologi Minna Säävälä tarkastelee kirjassaan tunteita, joita muukalaisuus herättää. Hän huomioi ihmisenä olemisen pitkän menneisyyden sekä meikäläisyyden ja muukalaisuuden perimmäisen luonteen kaikille ihmisyhteisöille.

Koneen Säätiö tuki kirjan kirjoittamista apurahalla.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Minna Säävälä
ISBN 978-952-226-181-6
Kustantaja Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Taitto Taittotalo PrintOne
Sivumäärä 211

Kirjoittaja

Minna Säävälä

Minna Säävälä (PhD) on sosiaaliantropologian dosentti ja entinen Väestöntutkimuslaitoksen erikoistutkija, joka työskentelee nykyään Väestöliiton ohjelmajohtajana.