Nuorten aikuisten seksuaalikäyttäytyminen ja seksuaaliset riskinotot

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää nuorten ihmisten seksuaalista käyttäytymistä ja siihen liittyviä merkityksiä sekä kerätä tietoja tutkimuksen painopisteenä olleesta seksuaalisesta riskinotosta. Haastateltujen taustasta haetaan riskikäyttäytymisessä todettuja eroja helpottavia tulkintoja. Suhteet pyritään sitomaan osaksi niiden sosiaalista kontekstia.

Tutkimuksessa selvitetään siis nuorten ihmisten sukupuolikokemuksiin liittyvää riskikäyttäytymistä ja erilaisia ongelmatilanteita. Tutkimus on tehty analysoimalla henkilöhaastatteluja. Haastatteluissa selvitetään:

a) millaisia riskejä nuoret kokevat sukupuolikokemuksiin liittyvän,
b) ovatko nuoret kokeneet olleensa jonkin seksuaalisuuteen liittyvän uhkan kohteena,
c) nuorten kokemuksia ja reaktioita saatuun valistukseen ja
d) nuorten keinoja neuvotella toiveistaan ja ajatuksistaan koettujen tai toivottujen partnerien kanssa.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Krista Papp, Osmo Kontula ja Kati Kosonen
ISBN 952-9605-57-9
Sivumäärä 262

Kirjoittaja

Krista Papp, Osmo Kontula ja Kati Kosonen