Pätkätyön tulevaisuus?

Asiantuntijanäkemyksiä määräaikaisen työn kehittämistarpeista ja tulevasta kehityksestä Suomessa

Joustaako työ – joustaako perhe –tutkimushankkeessa selvitettiin määräaikaisen työn kehitystä ja sen vaikutuksia työntekijän elämään ja työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Tämä julkaisu selvittää, minkälaisena asiantuntijat näkevät määräaikaisen ja muun epätyypillisen työn tulevaisuuden työelämän muun kehityksen valossa. Onko määräaikainen työ tullut jäädäkseen? Entä merkitseekö määräaikaisen työn yleistyminen naisten työmarkkina-aseman heikkenemistä? Mitkä ovat määräaikaiseen työhön liittyvät keskeisimmät epäkohdat työntekijän ja työnantajan näkökulmasta – entä edut? Työntekijöiden kannalta määräaikaisiin työsuhteisiin liittyy aina epävarmuutta. Miten ongelmia ja lyhyisiin työsuhteisiin liittyvää epävarmuutta voitaisiin lieventää?

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anneli Miettinen
ISBN 978-951-9450-73-5
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 120

Kirjoittaja

Anneli Miettinen

Anneli Miettinen on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.