Perhepolitiikan uudet tuulet – perheen paluu

Perhebarometri 2010

Mitä kansalaiset odottavat nykyään perhepolitiikalta? Ovatko heidän odotuksensa muuttuneet viimeisten vuosien aikana? Perhebarometri 2010 selvittää suomalaisten perhepolitiikkaan liittyviä asenteita, toiveita ja tarpeita.

Tämä julkaisu tarjoaa tuoretta tietoa ajankohtaisista keskustelunaiheista, kuten kuka tarvitsee eniten tukea ja millaista tukea. Suomalaiset kaipaavat työelämän ja perheen parempaa yhteensovittamista. Toisaalta pienten lasten kotihoito asetetaan urakehityksen edelle. Nyt onkin aika avata keskustelu siitä, miten voisimme tätä tasapainoa lisätä ja voiko nykyistä perhepoliittista järjestelmää kehittää joustavammaksi kuunnellen lapsiperheiden ääntä.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Lassi Lainiala
ISBN 978-952-226-058-1
Kustantaja VL-Markkinointi Oy
Taitto Lena Malm
Sivumäärä 63

Kirjoittaja

Lassi Lainiala

Lassi Lainiala on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.