Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhebarometri 2004

Suomalainen perhepolitiikka on tullut käännekohtaan. Perheestä on tullut ihmisille entistä tärkeämpi samaan aikaan kun perhetukea on karsittu kovalla kädellä 1990-luvun laman säästöjen seurauksena. Nyt on aika avata arvokeskustelu siitä, tulisiko perhepolitiikka nostaa lähivuosina ja vuosikymmeninä suomalaisen hyvinvoinnin ja yhteiskuntapolitiikan erityiseksi painopistealueeksi. Tarvitaanko nykyiselle perhepoliittiselle järjestelmälle lisää joustavuutta ja uusia vaihtoehtoja?

Tälle keskustelulle tarjoavat hyvän lähtökohdan väestön perhepoliittiset mielipiteet ja toiveet. Tässä Väestöliiton raportissa esitetään tuoretta tutkittua tietoa siitä, mitä toisaalta keskimääräiset ja toisaalta eri elämänvaiheissa ja yhteiskunnallisissa asemissa olevat ihmiset ajattelevat perhepolitiikan eri vaihtoehdoista.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Osmo Kontula
ISBN 951-945-011-4
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 155

Kirjoittaja

Osmo Kontula

Osmo Kontula (VTT) on Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori emeritus.
Osmo Kontula