Poikanäkökulma seksuaalikasvatukseen – kasvattajan opas

Tämä kasvattajanopas on jatkoa Väestöliiton PoikaS-tutkimuksen raporttiosaan (Kontula 2012). Tutkimme tätä opasta varten nykyisiä seksuaalikasvatuksen materiaaleja – niin terveystiedon oppikirjoja ja opettajien oppaita kuin Internetin seksuaalikasvatussivustoja. Tavoitteena oli arvioida sitä, kuinka nykymateriaalit vastaavat poikien tarpeisiin ja miten ne tukevat kasvavan nuoren pojan identiteettiä. Tutkimme myös materiaalien sisältämää arvomaailmaa ja asenteita. Tästä on esimerkkinä se, kuinka ne huomioivat vähemmistöt ja miten niissä puhutaan erilaisuudesta. Analysoimme materiaaleja sekä niiden kirjallisen sisällön että kuvituksen osalta. Internet-sivustojen osalta saimme myös mahdollisuuden kuulla poikien omia ajatuksia haastattelemalla turkulaista poikaryhmää marraskuussa 2012.

Oppaan tavoitteena on auttaa opettajia ja kasvattajia arvioimaan käytössä olevia materiaaleja ja opetusmenetelmiä erityisesti poikien tarpeiden näkökulmasta uudella ja ehkä hieman kriittisemmälläkin tavalla.  Toivomme, että näiden kommenttien perusteella opettajien on helpompi valita opetukseen tuki- ja lisämateriaaleja samoin kuin hahmottaa sitä, kuinka hyvin erilaiset materiaalit sopivat seksuaaliopetukseen poikien tarpeiden näkökulmasta.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry
Kirjoittaja Miila Halonen, Miguel Reyes ja Osmo Kontula
ISBN 978-952-226-140-3
Sivumäärä 68

Kirjoittajat

Miila Halonen, Miguel Reyes ja Osmo Kontula