Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset

Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia on tutkittu ensimmäistä kertaa. Laaja tutkimus koostuu kolmesta osasta: 7–10-vuotiaiden lasten haastatteluista, 10–12-vuotiaiden lasten kyselystä ja 13–18-vuotiaiden nuorten kyselystä. Kyselytuloksia verrataan vastaavan ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin hyödyntäen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn tuloksia.

Kyselytutkimusten mukaan suomalaisten sateenkaariperheiden 10–18-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttavat vastaavan samanikäisten suomalaislasten ja -nuorten hyvinvointia. Heidän suhteensa vanhempiin vaikuttavat pääosin yhtäläisiltä kuin valtaväestön lapsilla ja nuorilla, kun vanhempien mahdollisen eron vaikutus huomioidaan.

Tutkimus toteutettiin Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishankkeena, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Kia Aarnio, Kati Kallinen, Jari Kylmä, Tytti Solantaus ja Anna Rotkirch
ISBN 978-952-226-189-2
Taitto Taittotalo PrintOne
Sivumäärä 266

Kirjoittajat

Kia Aarnio, Kati Kallinen, Jari Kylmä, Tytti Solantaus ja Anna Rotkirch