Sovittelua ja sopeutumista

Työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä määräaikaista tai osa-aikatyötä tekevien perheissä

Tutkimus on osa Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella Joustaako työ – joustaako perhe –tutkimushanketta. Hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimuskokonaisuudella selvitetään työn joustojen, erityisesti määräaikaisen työn ja osa-aikatyön vaikutusta perheeseen ja perhe-elämään. Tutkimushankkeen lähtökohtana on työelämän lisääntynyt epävarmuus, joka ilmenee varsinkin epätyypillisten työsuhteiden yleistymisenä. Epätyypilliset työsuhteet koskettavat tänä päivänä suurta joukkoa palkansaajia. Omaan työsuhteeseen liittyvän epävarmuuden vaikutus ulottuu kuitenkin välillisesti yksittäisen työntekijän kautta myös heidän perheisiinsä kattaen siten huomattavasti laajemman joukon.

Tässä tutkimuksessa haettiin kvalitatiivisilla, lapsiperheisiin kohdistetuilla teemahaastatteluilla vastauksia siihen, miten työhön liittyvä epävarmuus heijastui perheen taloudelliseen tilanteeseen, arjen hallintaan, lasten hoitoon tai kodin vastuunjakoon. Yhtenä erityiskysymyksenä selvitettiin myös epätyypillisen työn vaikutuksia lastenhankintasuunnitelmiin. Samoin tutkittiin sitä, mitä keinoja tai resursseja perheillä on käytössään työn epävarmuuden vähentämiseksi.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anneli Miettinen ja Aino Manninen
ISBN 951-9450-43-2
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 116

Kirjoittajat

Anneli Miettinen ja Aino Manninen