Yhteistä aikaa etsimässä

Miltä lapsiperheiden arki näyttää tänä päivänä? Milloin herätään aamulla, milloin palataan kotiin päiväkodista, töistä tai koulusta, syövätkö perheenjäsenet vielä yhdessä? Kuinka tiiviisti lasten ja nuorten arkipäivät täyttyvät opinnoista ja harrastuksista? Kuinka moni lapsi tai nuori viettää aikaansa joko tietokoneen tai television ruudun ääressä – entä jääkö perheen yhteiselle ajalle enää tilaa? Miten yksinhuoltajien ajankäyttö eroaa kahden vanhemman perheistä? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastausta tässä Väestöliiton tutkimuksessa.

Tärkein tuloksemme on, että lapsiperheiden ajankäytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Kiireen tunne on vähentynyt. Perheelle halutaan antaa enemmän aikaa ja siinä myös onnistutaan. Miehet ottavat enemmän vastuuta elämästä kotona, etenkin lasten hoidosta.

Työn ja perheen tasapainolle on viime vuosikymmenten aikana tuonut haasteensa kaksi trendiä. Toisaalta epävakaat työsuhteet ja kiireet ovat lisääntyneet monilla työpaikoilla. Toisaalta perheen kanssa ja kotona vietettyä aikaa haastavat uusien teknologioiden mahdollistama jatkuva työskentely päätteiden ääressä ja puhelimen tavoitettavissa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että sekä työaikojen kehityksen että tietotekniikan hallinnan suhteen ollaan menossa parempaan suuntaan, joskin kipukohtia on vielä useita. Myös työaikojen joustot ovat olennainen palapeli lapsiperheiden arjen hallinnassa. Mahdollisuutta lyhennetyn työpäivän ja etätöiden tekemiseen arvostetaan jo nyt, mutta joustoja kaivataan lisää.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch
ISBN 978-952-226-098-7
Kustantaja VL-Markkinointi Oy
Taitto Lena Malm
Sivumäärä 135

Kirjoittajat

Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch

Anneli Miettinen on työskennellyt aiemmin Väestöntutkimuslaitoksen tutkijana. Anna Rotkirch (VTT, dosentti) on Väestöntutkimuslaitoksen johtaja ja tutkimusprofessori.