1. Joustavat työjärjestelyt helpottavat vaativassa perhetilanteessa

Mahdollisuus työn ja perheen joustavaan yhteensovittamiseen on tärkeää pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle, joka huolehtii samanaikaisesti työstään, toimeentulostaan ja oman lapsensa hoitamisesta. Lapsen hoitojärjestelyt voivat vaatia lyhyitä tai pitkiäkin poissaoloja työpaikalta.

2. Toimivista järjestelyistä etua työnantajalle

Lapsen hoitojärjestelyjen epäonnistuminen voi lisätä vanhemman poissaoloja työstä ja aiheuttaa suoria tai välillisiä kustannuksia ja lisäjärjestelyjä työpaikalla.

3. 10–16-vuotias pitkäaikaissairas lapsi 

Lainsäädännössä 10–16-vuotiaan pitkäaikaissairaan lapsen hoito rinnastetaan alle 10-vuotiaan äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon.

4. Osittainen hoitovapaa

Työsopimuslain mukaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

5. Tilapäiset poissaolot

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon perhesyystä, esimerkiksi vakavasti sairaan tai vammaisen lapsen hoitamiseksi äkillisissä tilanteissa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle mainituilta poissaoloajoilta palkkaa. Työehtosopimuksissa voi olla erillisiä mainintoja sairaan lapsen hoitamisen palkallisuudesta poissaolon aikana. Niihin on voitu myös kirjata, kuinka pitkään palkallinen/palkaton poissaolo on mahdollinen ilman lääkärintodistusta.

6. Molempien vanhempien osallistuminen tärkeää

Perheystävällinen työnantaja järjestää työntekijälleen tarvittaessa mahdollisuuden hoitaa pitkäaikaissairasta tai vammaista lasta. Jos kumpikin vanhemmista osaltaan huolehtii lapsen hoitamisesta, poissaolot ja erityisjärjestelyt eivät kasaannu yksinomaan toisen työnantajalle.