Väestöntutkimuslaitos etsii tutkijaa sekä tutkimusavustajaa

9.4.2020

Molempien työnkuva liittyy SHARE-tutkimushankkeen Suomen osuuteen sekä perheiden ja sukupolvien tutkimukseen.

Maisteritasoista tutkijaa toivotaan vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, tutkimusavustajan työ on osa-aikainen ja tuntipohjaista. Molempien tehtävien hakuaika loppuu 30.4. ja valitut henkilöt aloittavat toukokuussa tai sopimuksen mukaan.

Tule mukaan monitieteiseen ja innostavaan tiimiimme!

Hae tutkijaksi täältä ja tutkimusavustajaksi täältä.

Lisätietoja:
tutkija Miika Mäki, 040 650 7503
tutkimusjohtaja Anna Rotkirch, 040 776 3086
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi


Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, luotettavana tutkijana ja kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos tutkii syntyvyyttä, perheitä ja parisuhteita sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja väestön ikääntymistä. Väestöntutkimuslaitoksella korkeatasoinen tutkimus yhdistyy elävään ja kannustavaan tiimityöhön ja mahdollisuuksiin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Väestöliitto on tasa-arvoinen ja perheystävällinen työnantaja. Poikkeustilan aikana teemme enimmäkseen etätyötä. Toimipaikkamme on Helsingin keskustassa.