Suomalaisille läheisten auttaminen on arkipäivää, selviää uudesta kirjasta

8.5.2020

Suomalainen auttaminen -kirja valottaa, miten perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät auttavat toisiaan nykypäivän Suomessa. Teos pohjautuu monivuotiseen Sukupolvien ketju -tutkimushankkeeseen, jonka tulokset on nyt tiivistetty yksien kansien väliin.

Koronapandemian ja liikkumisrajoitusten myötä Suomi on ajautunut poikkeustilaan, jossa etenkin riskiryhmäläiset ovat riippuvaisia muiden avusta arkisessa asioinnissa. Vuonna 2007 alkanut tutkimushanke osoittaa, että normaalioloissakin suomalaiset antavat toisilleen paljon epävirallista apua. Uunituore Suomalainen auttaminen -teos (Gaudeamus 2020) kokoaakin yli kymmenvuotisen Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen pääkohdat yhteen. Tutkijat syventyivät hankkeessa suurten ikäluokkien ja heidän täysi-ikäisten lastensa rooleihin auttajina ja avun vastaanottajina.

Vaikka hyvinvointivaltion julkiset palvelu- ja etuusjärjestelmät ovat vähentäneet suomalaisten riippuvuutta perheen tuesta, auttamisella on edelleen keskeinen rooli suomalaisten sosiaalisissa suhteissa.

Avun määrä vaihtelee sukulaisuuden asteen, sukupuolen ja sukulinjan mukaan

Ihmisillä on taipumus auttaa erityisesti omia biologisia lähisukulaisiaan. Myös sukupuolella ja sukulinjalla on vaikutuksensa. Naiset tapaavat auttaa läheisiään enemmän kuin miehet, ja yhteydenpito on usein tiiviimpää äidin puoleisiin sukulaisiin.

Tutkimuksista käy ilmi, että suomalaisilla on laajat ja monipuoliset auttamisverkostot. Sukulaisten lisäksi apua heltiää myös ystäville ja tuntemattomille mahdollisuuksien mukaan.  

”Ystävyys- ja sukulaissuhteet eroavat siinä, että ystävyyttä luonnehtii usein vastavuoroisuus, kun taas sukulaisuuteen liittyy pyyteettömyys. Raja sukulaisten ja ystävien välillä ei kuitenkaan välttämättä ole yksiselitteinen: läheiset ystävät saattavat joskus jopa korvata perheen, ja sukulaisia voidaan pitää myös ystävinä”, kirjan toimittajat Mirkka DanielsbackaHans Hämäläinen ja Antti O. Tanskanen summaavat.

Lisätietoa Sukupolvien ketju –hankkeesta saa Väestöliiton sivuilta.

Lisätietoa Suomalainen auttaminen –kirjasta voi lukea Gaudeamuksen sivuilta.