Uusi pro gradu tutki ikääntyneiden pariutumista ja parisuhdemuodon valintaa

1.7.2020

Sanni Antikaisen pro gradu -tutkielma Turun yliopiston sosiologian oppiaineesta selvitti, miten varttuneella iällä pariutuneet ovat päätyneet nykyiseen parisuhdemuotoonsa. Tutkittavien joukossa oli niin erillään asuvia pariskuntia, aviopareja kuin yhteen muuttaneita pareja. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaisia merkityksiä vanhempana pariutuneet ylipäätään antavat parisuhteille ja miten esimerkiksi avioliittoinstituution heikentyminen ilmenee haastateltavien puheissa.

Kriteerinä haastateltavien valinnassa oli se, että he ovat 46–73-vuotiaita suomalaisia ja he ovat solmineet parisuhteensa varttuneemmassa iässä ja ovat löytäneet uuden kumppanin leskeytymisen tai eron jälkeen. Haastatteluja oli yhteensä 16. Tutkielma perustuu Väestöliiton kokoamaan aineistoon, jota on hyödynnetty aiemmin LoveAge- ja Sukupolvien ketju -tutkimushankkeissa.

Tutkimustulokset osoittavat, että ikääntyvien parisuhteissa arvostetaan eniten tasa-arvoisuutta, ystävyyttä ja syvää kumppanuutta. Yhteinen arvomaailma, harrastukset ja huumorintaju koetaan tärkeiksi. Suhtautuminen kumppaniin ja rakkauselämään on järkiperäisempää kuin nuoremmalla iällä. Siinä missä nuorempana parisuhteet nähtiin tietyn kaavan kautta, johon kuului lastenhankinta, ydinperhe ja yhteinen asunto, vanhemmalla iällä tällaiset rakenteelliset tekijät eivät välttämättä enää merkitse.

Tutkielmassa todetaan, että ikääntyneiden parisuhdekokemukset ovat entistä kirjavampia ja esimerkiksi erillään asumista pidetään täysin hyväksyttävänä parisuhdemuotona. Parisuhteisiin ollaan myös suurimmilta osin tyytyväisiä.

Lähde:

Antikainen, Sanni. 2019. ”’Vanhemmalla iälläkin voi riehaantua ja ihastua’ – Tutkielma suomalaisten vanhemmalla iällä solmituista parisuhteista.” (Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120545775