Synty-tutkimustiivistelmä: Lastenhankinnan trendit Yhdysvalloissa

26.8.2020

Yhdysvaltalaisessa kirjallisuuskatsauksessa (Guzzo & Hayford, 2020) tarkastellaan viimeisen vuosikymmenen syntyvyystrendejä sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat lastenhankintaan liittyvään päätöksentekoon. Tutkimustulokset keskittyvät Yhdysvaltoihin, mutta ovat osittain verrattavissa myös muihin vauraisiin länsimaihin.

Synty-verkoston sivuilla on julkaistu uusi tutkimustiivistelmä, jossa käsitellään 2010-luvun syntyvyystrendejä ja lastenhankintaan liittyvää päätöksentekoa. Tiivistelmä on tehty Karen Benjamin Guzzon ja Sarah Hayfordin artikkelista Pathways to parenthood in social and family contexts: Decade in review, 2020.

Tekstissä käsitellään muun muassa sitä, miten sosioekonomiset erot ja taloudellinen tilanne vaikuttavat perheenlisäyssuunnitelmiin. Yhdysvalloissa lisääntymisterveydessä on paljon eroja etnisten ryhmien välillä, joita myös esitellään artikkelissa.

Pääset lukemaan tutkimustiivistelmän Synty-verkoston sivuilta.