Vapaaehtoinen lapsettomuus ei ole yleistynyt Euroopassa

2.2.2015

Anneli Miettinen ja Ivett Szalma tarkastelevat vapaaehtoisen lapsettomuuden yleisyyttä Euroopassa Eurostatin kyselytutkimusten valossa. Vaikka lapsettomuus on entistä yleisempää Euroopassa, hyvin pieni osa nuorista aikuisista pitää sitä ihanteellisena perhemuotonaan.

Vapaaehtoinen lapsettomuus ei myöskään näytä tuoreimpien tietojen valossa yleistyneen merkittävästi, joskin maiden välillä on suuria eroja. EU-maissa keskimäärin 4 prosenttia miehistä ja 3 prosenttia naisista piti lapsettomuutta ihanteenaan, Suomessa tämä osuus oli 6 prosenttia. Esimerkiksi Itävallassa ja Hollannissa perheellistymisikäisistä miehistä lähes joka seitsemäs piti lapsettomuutta parhaana perhemuotonaan.

Lapsettomuutta ihannoivia naisia oli eniten Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä: näissä lähes 8 prosenttia naisista ei halunnut saada lainkaan lapsia.

Lue lisää täältä: