Tutkimushanke ikääntyneiden parisuhteista

11.6.2018

Suomen Akatemia on myöntänyt Väestöliiton Väestöntutkimuslaitokselle uuden kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeen.

Tutkimusprofessori Anna Rotkirchin johtama nelivuotinen LoveAge-hanke tutkii yli 50-vuotiaiden parisuhteita Suomessa ja Euroopassa. Hankkeessa tutkitaan ihmisten avio- ja avoliittoja eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksiä sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin ikääntyessä.

Suurten ikäluokkien vanhenemista luonnehtivat uudenlaiset väestötrendit kuten ”harmaa avioero” ja lapsettomuus, joiden vaikutusta hyvinvointiin selvitetään.

Tutkimuksessa käytetään Sukupolvien ketju -kyselyn pitkittäisaineistoja vuosilta 2008, 2012 ja 2018 sekä SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) -tutkimuksen kyselyaineistoja. Tämä mahdollistaa vertailun ikääntyneen väestön sosiaalisista verkostoista Suomessa ja muualla Euroopassa. Molemmissa aineistoissa on tietoja kolmesta perhesukupolvesta (ikääntyvät sekä heidän aikuiset lapsensa ja lapsenlapsensa).

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta yhteensä 53 akatemiahankkeelle, joista osa on organisaatioiden yhdessä muodostamia konsortioita. Nelivuotisissa hankkeissa saadaan rahoitusta tutkimusryhmän palkkaamiseen, tutkimuskuluihin sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

-Parisuhteet ja hyvinvointi ovat Väestöliiton ydinalueita. Voimme tässä tutkimuksessa perehtyä parisuhteiden merkityksiin vanhemmalla iällä, mikä onkin pitkään ollut haaveena, iloitsee hankkeen johtaja Anna Rotkirch. – Tämä on myös tunnustus SHARE Suomi -tutkimukselle, joka aloitettiin Suomessa ja Väestöliitossa kaksi vuotta sitten osana EU:n tutkimusjärjestelmää.

LoveAge-hankkeen tuoreita aineistoja ovat rahoittaneet Koneen Säätiö (Sukupolvien ketju 2018-19) ja SHARE-ERIC sekä EU DG Employment

Lisätietoja
Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

 

Suomen Akatemian tiedote 5.6.2018

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoituspäätökset