Lapsi ja seksuaalisuus -sivuston sisällöistä vastaavat

asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore
sh, kätilö, tutkija Susanne Ingman-Friberg
psykologi, psykoterapeutti, opettaja Suvi Laru
Sisältöä ovat olleet tekemässä myös Anja Saloheimo ja Jussi Pekkola Perheverkko-toiminnan työryhmästä ja Poikien ja nuorten miesten keskuksesta, sekä muut Väestöliiton seksuaaliterveyden ammattilaiset, erityisesti neuvolalääkäri Pamela Kauppinen.
Sivuston kuvitus: Minna Kähkönen

Yhteystiedot

Raisa Cacciatore raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi p. +358b40 529 7155
-----------------

Koulutus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen, Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Arcadan kanssa.

Viitekehys

  • Lapsuuden seksuaalikasvatuksen sisällöt määritellään WHO:n Seksuaalikasvatuksen standardien mukaan (2010). Kansainvälisessä asiantuntijatyöryhmässä ovat mukana Dan Apter ja Raisa Cacciatore.
  • YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (1989), jonka tavoite on perusoikeuksien, terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen jokaiselle lapselle sekä oikeus saada omaan terveyteen liittyvää tietoa.
  • Kansainvälinen ja kotimainen lapsen seksuaalisuuden ja seksuaalikasvatuksen tutkimus.
  • Tunnekasvatusmallina Opetushallituksen ja Väestöliiton malli Seksuaalisuuden portaat (Erja Korteniemi-Poikela ja Raisa Cacciatore, Opetushallitus 2000 ja 2015).
  • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2016).