Kysely ammattilaisille alle kouluikäisten lasten seksuaalisuudesta 2013.

1) Sosionomi AMK Henriikka Tikkanen teki Metropolia AMK:ssa Sosiaali- ja terveysalan Varhaiskasvatuksen opinnäytetyön: ”Lastentarhanopettaja lapsen seksuaalisen kasvun tukijana”. 23.10.2013

2) Lastentarhanopettaja Anna-Katariina Koponen teki Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksessa, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa Pro gradu -tutkielman: "Lapsuuden sukupuolen moninaisuus päiväkodin kasvattajien näkökulmasta" 2015.

3) Kätilö Susanne Ingman-Friberg teki aineistosta ylemmän AMK:n tutkielman Arcadassa: ”Varhaiskasvattajien ajatuksia seksuaalikasvatuksesta - Katsottuna terveyden edistämisen näkökulmasta" 2015.

Kysely vanhemmille alle kouluikäisten lasten seksuaalisuudesta 2014.

Muuta

5) Kätilö Susanne Ingman-Friberg teki kandityönä Arcadan AMK:ssa laadullisen sisältöanalyysin kahdestakymmenestä lasten seksuaalisuuteen liittyvästä kuvakirjasta 4–6-vuotiaille 2000-luvulta Euroopasta. Vielä julkaisematon tulos kertoo, että suuri osa tietoa on tasolla, jota tuskin lapsi tai aikuinenkaan ymmärtää. Esimerkiksi raskaus on usein kuvattu solutasolla ja anatomis-fysiologisen tiedon kautta, eikä psyykkisen, emotionaalisen ja vastuullisen kokonaisuuden kautta.