Sateenkaariperheissä lasten ja vanhempien suhteet toimivat hyvin

Millaisia perhesuhteita lapsilla on seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheissä? LHBTQ+-perheessä asuvien suomalaisten kouluikäisten lasten ja nuorten perheitä ja perhesuhteita koskettavat ensimmäiset tulokset muistuttavat muiden maiden tuloksia, ja ne on nyt julkaistu kansainvälisessä tiedelehdessä.

LHBTQ+ – eli lesbo-, homo-, bi-, trans- ja queer- vanhempien muodostamat perheet ja sitä myöten niitä koskettava tutkimus ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä, mutta saman perheen lasten ja vanhempien kokemuksia selvittäviä tutkimuksia ei juurikaan ole ollut.

Suomalaisessa Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi -tutkimushankkeessa vuosien 2014−2018 aikana tehtiin kyselyjä 10-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä 7−18-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka elävät LHBTQ+-perheessä. Toisin kuin monissa aiemmissa tutkimuksissa, tutkimuksessa selvitettiin myös transsukupuolisten vanhempien perheissä asuvien nuorten kokemuksia.

Kyselyn tuloksia verrattiin valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn. Tulokset viittaavat siihen, että suomalaisten LHBTQ+-perheiden kouluikäisten lasten suhteet vanhempiinsa ovat hyvät ja muistuttavat enimmäkseen muiden perheiden vanhempisuhteita.

Sateenkaariperheissä lapset ja vanhemmat kuvaavat perhe-elämäänsä keskenään melko samalla tavalla. 10–12-vuotiaiden lasten suhteet vanhempiinsa ovat hieman huonommat kuin muilla lapsilla, mikä vaikuttaa liittyvän monien heistä kokemaan vanhempien eroon. Kaiken kaikkiaan sateenkaariperheiden vanhemmat ovat muita vanhempia tukevampia ja kannustavampia. Tätä eroa saattaa selittää sateenkaariperheiden vanhempien valikoituneisuus vanhemmiksi ja heidän keskimääräistä korkeampi kouluttautuneisuutensa. Lisäksi useimmat nuoret, joilla on transsukupuolinen vanhempi, ovat ylpeitä vanhemmistaan, vaikka monilla heistä on ollut vaikeuksia puhua asiasta muiden ihmisten kanssa.

Suomalaiset LHBTQ+-perheet muistuttavat monella tapaa muita perheitä, mutta niissä on myös erityisiä vahvuuksia. Elämä transsukupuolisen vanhemman kanssa näyttää melko samanlaiselta kuin elämä cis-vanhemman kanssa, mikä on tärkeä tieto transihmisten lisääntymisoikeuksia ja vanhemmuutta tarkasteltaessa.

Lisätietoja

Kia Aarnio, tutkija
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Lue lisää

Kia Aarnio & Anna Rotkirch (2022) Parental Relationships and Family Functioning of Finnish Children Living with LGBTQ+ Parents, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, DOI: 10.1080/08038740.2022.2076737

Aarnio, Kia, Kallinen, Kati, Kylmä, Jari, Solantaus, Tytti & Rotkirch, Anna. (2017). Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 62/2017.

Aarnio, Kia, Kylmä, Jari, Solantaus, Tytti & Rotkirch, Anna. (2018). Sateenkaariperheiden vanhemmat. Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 63/2018. Helsinki: Väestöliitto.