Sateenkaariperheiden vanhemmat

Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista

Suomalaisten sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia heidän lastensa psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä heidän perhesuhteistaan ja tuen saannistaan on tutkittu ensimmäistä kertaa. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishankkeena.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Kia Aarnio, Jari Kylmä, Tytti Solantaus ja Anna Rotkirch
ISBN 978-952-226-195-3
Taitto Taittotalo PrintOne
Sivumäärä 187

Kirjoittajat

Kia Aarnio, Jari Kylmä, Tytti Solantaus ja Anna Rotkirch