Puheeksi ottaminen

Äiti ja lapsi istuvat puiston penkillä. Vieressä istuu mies, jonka pyöreää mahaa lapsi osoittelee.

Aikuisella voi herätä monenlaisia tunteita lasten kehotunnekasvatuksesta.

Aikuisen valmiudet

Identiteetit: kuva (Keho on leikki -kirjasta) ja video

Monia tunteita

10 askelta

Häpeä

On tärkeää, että omaan kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ylipäätään puhutaan, sillä ne ovat lapsen maailmassa hyvin tärkeitä.

Aikuisten avatessa keskustelua kehotunnekasvatuksesta, lapset:

  • Saavat sanoja
  • Mallin miten puhua
  • Uskaltavat kysyä ja kertoa asioista, joita näkevät, kokevat ja kuulevat.

Vinkkejä puheeksi ottamisen aloittamiseen:

  • Valmistaudu etukäteen: lue aiheesta, anna myös puhekumppanillesi materiaalia tutustuttavaksi ja aikaa sulatella lukemaansa.
  • Mitkä ovat itselle luontevimmat sanat?
  • Harjoittele tutun kaverisi, peilin tai kumppanisi kanssa.
  • Tutustu itse etukäteen materiaaleihin, joita jaat, sekä kirjoihin, joita luet lapsille tai videoihin, joita näytät lapsille. Voit aloittaa esimerkiksi ammattilaisen starttipaketista kehotunnekasvatukseen. Katso täältä.
  • Otteeksi keskusteleva ja tasavertainen kasvatuskumppanuus. Aihe saattaa olla molemmille osapuolille yhtä vieras. Yhdessä ihmettelemistä sekä myös toisen näkökulman oppimista.
  • Luottamuksen ja aidon kohtaamisen rakentamista.

Oma tyyli puhua

Kannattaa puhua avoimesti, sallivassa sävyssä, lapselle ymmärrettävällä tavalla ja kielellä. Näin lapsi uskaltaa myös kysyä, kun ei ymmärrä. Lasten perheille kannattaa yleisesti kertoa esimerkiksi vanhempainillassa mitä asioita käsittelette ja avata myös sisältöjä. Näin vanhemmatkin saavat käsityksen aihealueesta ja voivat tukea lasta kotona uusien asioiden oppimisessa.

Mikäli vanhemmat tai kollegat eivät ymmärrä aiheen merkitystä, he voivat vastustaa sitä, jolloin lapsi ei opi näistä tärkeistä aiheista. Monet vanhemmat sekä ammattilaiset tarvitsevat tästä aiheesta keskusteluja, sillä se usein vaiettuna aiheena hämmentää heitä.

Jokainen vanhempi valitsee omat sanansa ja tapansa puhua omien tuntemustensa mukaan. On parasta puhua omien lasten kanssa siten, kun on luontevaa ja sopivaa omassa perheessä. On hyvä myös opettaa lapselle yleissanat eri asioista, vaikka kotona käytettäisiinkin esimerkiksi kehonosista lempinimiä. Tällöin lapsi ymmärtää ja tulee ymmärretyksi varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Puheeksi ottamisen työvälineet ammattilaisille:

Puheeksi ottamisen opas

Puheeksi ottamisen kortit

Step-by-Step -puheeksi ottaminen

Lappuharjoitus