Väestöntutkimuslaitos

Ydinalueemme ovat Suomen väestön rakenne ja hyvinvointi. Vuonna 1946 perustettu monitieteinen laitos tutkii syntyvyyttäparisuhteita ja seksuaalisuutta, perheiden hyvinvointia sekä ikääntymistä ja perhesukupolvien välisiä suhteita. Koordinoimme EU:n tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvaa SHARE Suomi -tutkimusta sekä Generations and Gender Survey -tutkimusta Suomessa.

Väestöntutkimuslaitosta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuosittain julkaisemme Perhebarometrin, väestötieteen vuosikirjan Finnish Yearbook of Population Research sekä työpapereita ja tutkimusraportteja.

Tutustu vuoden 2019 toimintakertomukseemme (PDF).


Ajankohtaista

Miten ruutujen parissa vietetty aika vaikuttaa perhesuhteisiin?

23.9.
Tiistaina 22.9. julkaistiin Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeen loppuraportti tutkimustuloksineen. Väestöliiton, Demos Helsingin ja Mediakasvatusseuran yhteishankkeessa selvitettiin, miten digilaitteet vaikuttavat perheiden hyvinvointiin ja miten yhteiskunta voisi myös edistää ihmisten digihyvinvointia.

Synty-tutkimustiivistelmä: Lastenhankinnan trendit Yhdysvalloissa

26.8.
Yhdysvaltalaisessa kirjallisuuskatsauksessa (Guzzo & Hayford, 2020) tarkastellaan viimeisen vuosikymmenen syntyvyystrendejä sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat lastenhankintaan liittyvään päätöksentekoon. Tutkimustulokset keskittyvät Yhdysvaltoihin, mutta ovat osittain verrattavissa myös muihin vauraisiin länsimaihin.

Pitkäaikainen väestötutkija Jarl Lindgren on menehtynyt

29.6.
Väestötutkija Jarl Lindgren menehtyi 4.3.2020 ja hänet saatellaan heinäkuussa haudan lepoon. Hän oli pidetty ja arvostettu monipuolinen tutkija, joka vaikutti Väestöntutkimuslaitoksella aktiivisesti 1960-luvulta aina vuoteen 1995 asti.