Kohtaamistarinoita

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet maahanmuuttaja-asiakkaiden tai potilaiden kanssa.

Olemme koonneet yhteen tapauskertomuksia omasta työstämme. Niiden avulla johdattelemme pohtimaan, mitä olisi tehtävissä maahanmuuttajien asiakkuuksien toimivuuden parantamiseksi.


 

Tasa-arvo- ja seksuaaliterveystietoa aikuisille maahanmuuttajille -koulutusmateriaali
 

Kenelle: Opetusmateriaali soveltuu kotouttamistyöhön sekä aikuisten turvapaikanhakijoiden opetustoimintaan. Aineisto sisältää Ohjaajan oppaan sekä valmiiksi suunnitellun diasarjan oppitunteja varten viidestä eri tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen liittyvästä aihealueesta.

Tavoite: Opetuskokonaisuuden tavoitteena on antaa kotoutujille sekä turvapaikan hakijoille tietoa seksuaaliterveydestä, tasa-arvosta ja sukupuolirooleista. Tarkoituksena on myös tiedottaa tahoista, joihin voi hakeutua terveys- ja ihmissuhdeongelmissa. Tavoitteena on, että kaikki turvapaikkaprosessissa ja /tai kotoutumistoimien piirissä olevat henkilöt ymmärtävät suomalaisen lainsäädännön perusteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta myös seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lähtökohdat: Oman elämän hallinnan ja hyvinvoinnin perustana on se, että kykenee ymmärtämään ja käsittelemään seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita. Monen maahan tulleen tilanne on haavoittuva, mikä saattaa heijastua ongelmina perhe-elämässä tai seksuaaliterveydessä.

Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus. Oikean tiedon saaminen takaa myös yksilön mahdollisuuden tehdä itselle positiivisia valintoja ja ennaltaehkäistä ongelmia.

Kenelle materiaali on tarkoitettu?

Koulutusmateriaalit:

Ennen opetusta

Ohjaajan opas

Power point -diat
 

 

PDF-tiedostoOhjaajan opas  (125 kB)

 

Uskonnollisen ja seksuaali -identiteetin yhteensovittaminen:
Katsaus homoseksuaalisia muslimimiehiä koskevaan
sosiaalipsykologiseen tutkimukseen

Jenny Julkunen (valtiot. kand)

Uskonnolla perusteltua torjuntaa homoseksuaalisuutta kohtaan löytyy niin kristinuskosta,
islamista kuin muistakin uskonnoista. Tässä katsausartikkelissa tarkastellaan, miten
homoseksuaali muslimimiehet tutkimusten mukaan yhteensovittavat uskonnollista ja
seksuaali-identiteettiään.

Artikkeliin pääset tästä


 

Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä.

 

Kulttuurinen moninaisuus on jo Suomessakin arkipäivää. Yhä useampi kohtaa ammatissaan eri kulttuuritaustoista tulevia. Tähän antaa tukea Väestöliiton käytännönläheinen Olemme muuttaneet – ja kotoudumme –kirja.

Kenelle: niille varhaiskasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat maahan muuttaneita lapsia, nuoria ja perheitä. Kirja sopii myös näiden alojen opiskelijoille ja muille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille.

Tilaukset: Väestöliiton nettikaupasta: http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/monikulttuurisuus/

 

PDF-tiedostoOlemme muuttaneet (3.2 MB)
Voit ladata kirjan pdf:nä tästä

 

Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa

 

Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa -julkaisu auttaa ymmärtämään venäläisten ja suomalaisten samankaltaisuuksia ja erilaisuutta.

Eikö Venäjällä ole seksuaalikasvatusta? Haaveilevatko venäläiset nuoret naiset todella vain rikkaasta miehestä? Pyöriikö Venäjä äitien ja isoäitien voimin, edelleen? Missä ovat miehet ja isät? Mikä on uskonnon merkitys? Muun muaan näihin kysymyksiin vastataan julkaisussa Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa. Julkaisuun pääset oheisen linkin kautta.


 

Olemme muuttaneet

Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin.

Vuonna 2005 ilmestyneessä kirjassa yhdistyvät sekä tutkimustieto että Väestöliiton Kotipuun käytännön työstä nousseet näkymykset ja toimintamallit. Kirja tarjoaa tietoa ja taitoa maahanmuuttajia kohtaaville opetus-, sosiaali-, ja terveysalan ammattilaisille sekä eri alojen opiskelijoille. Se antaa virikkeitä maahanmuuttoon liittyvien psykososiaalisten muutosten ymmärtämiseen sekä tarjoaa uutta ajateltavaa kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää maahanmuuttajaperheiden elämää ja arjen haasteita.

Lataa kirja PDF muodossa tästä