Puhutaan kotoutumisesta– ryhmänohjaajan opas

Ohjaajan opas soveltuu aikuisena maahan muuttaneiden kohtaamien kysymysten käsittelyyn. Aihepiirejä ovat esimerkiksi parisuhde, työn merkitys, mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja lastensuojelu.

Soveltuu kielikurssien, projektien ja yhdistysten työvälineeksi.

Tilaukset: Väestöliiton nettikaupasta
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/monikulttuurisuus/

Hinta 15 e + postituskulut

Julkaisu löytyy pdf-tiedostona täältä

Publikation på svenska finns här

MONIKULTTUURISET VERTAISTUENRYHMÄT – ryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille

Sarjan toinen osa keskittyy erityisesti lapsen koulunkäynnin tukemiseen kotona sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön vahvistamiseen.

Soveltuu mm. koulujen, kielikurssien, projektien ja yhdistysten työvälineeksi.

Tilaukset: Väestöliiton nettikaupasta
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/monikulttuurisuus/

Hinta 15 e + postitus

Julkaisu löytyy pdf-tiedostona täältä

MONIKULTTUURISET VERTAISTUENRYHMÄT - ryhmämalli pikkulapsiperheiden vanhemmille

Vertaistuenryhmien tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten vanhempien vanhemmuutta tiedon ja vertaistuen avulla. Monikulttuuriset vanhempien vertaistuenryhmät ovat kotouttavaa, ennaltaehkäisevää toimintaa.

Soveltuu työkaluksi mm. neuvoloiden, päiväkotien, leikkipuistojen, kielikurssien, projektien ja yhdistysten toimintaan.

Tilaukset: Väestöliiton nettikaupasta
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/monikulttuurisuus/

Hinta 11 e + postitus

 

Julkaisun tekstiosuudet löytyvät rtf-tiedostona täältä

LISÄMATERIAALIA Päivähoidosta