1. Kenelle hoitoja annetaan?

Hedelmöityshoitolaissa ei ole asetettu yläikärajaa lapsettomuushoitojen saajille. Valtaosa klinikoista ei anna hoitoja yli 40-vuotiaille naisille. Miehille ei yleensä ole asetettu yläikärajoja.

2. Onko lapsettomuushoito sairauden hoitoa? 

Lääkäri voi määritellä tapaus- ja tilannekohtaisesti, onko kyse sairauden hoidosta. Tällöin työntekijälle pääsääntöisesti maksetaan lapsettomuushoitojen ajalta palkkaa. Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla lakia laajempia määritelmiä poissaolo-oikeudesta ja työajan joustoista lapsettomuushoitojen aikana. Tarvittaessa työntekijän on toimitettava lääkärintodistus työnantajalle.  

3. Työyhteisön joustavuus on tärkeää

Esihenkilö ja muu työyhteisö voivat tukea lapsettomuushoidoissa käyvää huolehtimalla käytännön työaika- ja muista järjestelyistä reilusti ja inhimillisesti. Tilanteiden hoitaminen ammattitaitoisesti tukee työntekijän jaksamista ja työmotivaatiota.

4. Ennakointi auttaa sekä työnantajaa että työntekijää

Työntekijän ja työnantajan on hyvä sopia keskenään mahdollisimman ajoissa lapsettomuushoitojen aikaisista poissaoloista, työajan joustoista ja muista järjestelyistä, jos ne selkeästi vaikuttavat yrityksen tai organisaation toimintaan, tiimin työskentelyyn tai muihin työnteon kannalta keskeisiin asioihin. Kun lapsettomuushoitojen aikaisista käytännöistä on laadittu ohjeet ja niistä on etukäteen myös sovittu, työntekijän ei tarvitse huolehtia poissaolojen järjestymisestä eikä työyhteisön/työnantajan suhtautumisesta elämäntilanteeseensa.