Page content picture © suedhang/cultura/Corbis

Käytännössä työurien tukeminen edellyttää esimerkiksi

  • toimivia perhevapaajärjestelyjä työ- ja perhe-elämässä
  • nuorten naisten määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä
  • työelämän joustomahdollisuuksia ikääntyviä omaisiaan hoitaville työntekijöille
  • eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet ja yksityiselämän vastuut huomioon ottavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Työelämän joustoja voidaan tarvita esimerkiksi tilanteissa, joissa dementoituva omainen on järjestettävä hoivakotiin, vakavasti sairastunut puoliso tarvitsee tukea tai murrosikäinen nuori kaipaa aikuisen läsnäoloa arjessaan.

Työpaikan omat ohjeistukset

Työpaikan omiin ohjeistuksiin on voitu myös kirjata eri ikäisten työnteon olosuhteet, kannustimet ja muut etuudet. Joustot voivat olla tarpeen niin äkillisissä poissaoloissa kuin lyhyt- tai pitkäkestoisissa vapaissakin. 

Perheenjäsenistään ja lähiomaisistaan huolehtivat niin pienten lasten vanhemmat kuin oman puolisonsa tai muiden läheistensä hoitajat. Työurien tukeminen tarkoittaa sitä, että ihmisen on mahdollista osallistua samanaikaisesti työelämään sekä kantaa vastuunsa perheenjäsenenä, puolisona ja lähiomaisena – eri tavoin eri elämänvaiheissa.

 


Ikääntyvien työntekijöiden tukeminen ei välttämättä edellytä erillistä työpaikan ikäohjelmaa, vaikka se voikin selkiyttää pelisääntöjä ja käytäntöjä.

Työpaikalla on hyvä sopia eri-ikäisille asetettavista tulostavoitteista, niiden mittaamisesta ja vaikutuksesta palkkaukseen.

Yrityksen tai organisaation ikäohjelmassa tai muussa eri ikäisten työntekijöiden hyvinvointia tukevassa henkilöstöpolitiikassa on hyvä mainita esimerkiksi seuraavia asioita:

  • johtamistyyli: monet ikääntyvät suosivat keskustelevaa johtamista ja henkilökohtaista kohtaamista
  • tietotaidon ja osaamisen ylläpitomenetelmät
  • niin sanotun hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtäminen muille työntekijöille ja yrityksen tai organisaation käyttöön
  • mentorointi
  • työaikajoustot
  • työstä palautumiseen varattu aika.