Työntekijää voi auttaa kehittymään työssään aktiivisella otteella myös muulloin kuin kehityskeskusteluiden yhteydessä. Ohessa on lueteltuna muutamia tyypillisiä läpikäytäviä tilanteita ja tapauksia:

  • työhön perehdyttäminen ja työnteon ohjaus
  • kouluttautuminen ja kurssit

 Löytyykö työpaikaltasi vielä tällaista asennetta?

”Alaiseni on joka tapauksessa paljon poissa perhesyistä. Ei sen lisäksi voi vielä juosta kaikenlaisissa koulutuksissakin.”  


 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä:

kehittyminen työssä ja perhetilanne

  • Esimies/lähiesimies perehdyttää uuden työntekijän hyvin työhönsä ja työpaikan käytäntöihin. Sovittujen joustojen toteutus työn ja perheen yhteensovituksen tukemiseksi käydään läpi, jotta ne onnistuvat myös käytännössä ja palvelevat sekä työntekijän että työnantajan etua.
  • Esimies käy työntekijän kanssa säännöllisesti kehityskeskusteluja, vähintään pari kertaa vuodessa. Kehityskeskustelussa otetaan puheeksi työntekijän hyvinvointi ja jaksaminen ja työntekijän itsensä esille tuomat elämäntilanteen muutokset sekä mahdollinen lisätarve joustoihin ym. työjärjestelyihin.
  • Työntekijöille tarjotaan tasapuolisesti mahdollisuus kehittää omaan osaamistaan riippumatta perhetilanteesta ja siihen tarvittavista joustoista. 

 

Esimerkkejä huippukäytännöistä:

  • Jokaiselle työntekijälle on räätälöity oma koulutussuunnitelma jossa on otettu huomioon työmäärä, koulutustarve ja työntekijän perhetilanne/elämäntilanne.
  • Työpaikalla on selkeästi sovittuna, minkä verran lisäkoulutusta, kuten työpaikan ulkopuolisia kursseja ammattitaidon ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi on työntekijällä mahdollisuus käyttää vuoden aikana.