Väestöliitto toivoo eduskunnalta myönteistä suhtautumista maksuttomaan ehkäisyyn

14.11.2016

Mediatiedote 14.11.2016

Eduskunta käsittelee 15.11.2016 lähetekeskustelussa lakialoitteen, joka esittää kuntien velvollisuudeksi tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Väestöliitto on vaatinut nuorille maksutonta ehkäisyä jo reilun vuosikymmenen ajan. Pidämme maksutonta ehkäisyä erittäin tärkeänä nuorten terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja tasavertaisuutta vahvistavana asiana.

Suomessa hormonaaliset ehkäisyvalmisteet ovat harvoja reseptilääkkeitä, joista ei makseta Kela-korvausta, vaan koko summa jää käyttäjälle. Väestöliiton kokemusten mukaan hinta muodostaa usein esteen nuorelle käyttää itselle parhaiten sopivaa ehkäisymenetelmää. Esimerkiksi ehkäisyteholtaan ylivertaiset ehkäisykierukat ja -kapselit ovat investointeina monelle nuorelle liian iso kuluerä.

Tuore Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuorisotutkimusseuran vuonna 1987 syntyneiden kohorttitutkimus kertoi, että nuoren sosioekonominen tausta vaikuttaa voimakkaasti teiniraskaus-, abortti- ja seksitautiriskiin. Rikkonainen, vähän koulutettu perhe ja nuoren koulupudokkuus nostivat riskiä tulla nuorella iällä raskaaksi. Nuoren tai hänen perheensä varallisuus ei saa vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää ehkäisyä. Kaikkien nuorten oikeus omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen toteutuisi tasa-arvoisemmin, jos ehkäisykuluja ei tulisi.

Suomalaisissa kunnissa on tänä päivänä kirjava valikoima tapoja toteuttaa nuorten ehkäisypalvelut. Osassa on käyttäjälle ilmaiset ehkäisyvalmisteet määräajan, osassa jotkin valmisteista, osassa ei mitään. Niissä kunnissa, joissa ehkäisy on maksutonta, ovat nuorten ja nuorten aikuisten inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi tulevat raskaudenkeskeytykset vähentyneet jopa odotettua enemmän.  

Suomi on sitoutunut osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita takaamaan kaikille tasavertaisen pääsyn seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden piiriin. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus saada omaan elämäntilanteeseensa sopivin ehkäisykeino riippumatta taloudellisista ja alueellisista lähtökohdista.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvinvointi jakautuu Suomessa. Osa lapsista ja nuorista on vaarassa syrjäytyä. Nuoruusiässä tai varhaisaikuisuudessa ei-toivotusti raskaaksi tuleminen voi olla monin tavoin vahingollinen elämäntapahtuma. Tutkimukset kertovat, että teinivanhemmuus altistaa sosiaalisille ja opintoihin liittyville ongelmille ja vaikeuttaa työelämään pääsyä.

On perusteltua käyttää kaikki tiedossa olevat tukikeinot, joilla ennaltaehkäistään nuorten kohdalla terveysriskejä, syrjäytyneisyyttä, osattomuutta ja inhimillistä kärsimystä.  Väestöliitto toivoo kansanedustajilta lakialoitteen käsittelyssä myötämielistä suhtautumista maksuttomaan ehkäisyyn.

Lisätietoja:

Miila Halonen, nuorisolääkäri, Väestöliitto, 050 590 3617, miila.halonen@vaestoliitto.fi

Tuulia Råmark, kehityspäällikkö, Väestöliitto, 040 631 2021, tuulia.ramark@vaestoliitto.fi