Kansikuva: Työ ja perhe ne yhteen soppii? Perhebarometri 2020.

Vuosittain julkaistava Väestöliiton perhebarometri tarkastelee ajankohtaisia, perheitä koskettavia kysymyksiä. Perhebarometrin aineisto kerätään postikyselynä, johon on vuosittain vastannut noin 2 000-3 000 suomalaista. Perhebarometriaineiston keruuta on vuodesta 1997 tukenut Alli Paasikiven Säätiö. Perhebarometreja voi tilata painettuina kirjoina Väestöliiton nettikaupasta.

 

Sorsa, Tiia & Rotkirch, Anna. 2019-2020. Työ ja perhe ne yhteen soppii? Vanhemmuuden ja työn yhteensovittaminen suomalaisissa lapsiperheissä. Katsauksia E53.

 

Kontula, Osmo. 2018. 2020-luvun perhepolitiikkaa. Katsauksia E52.

Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Katsauksia E51.
      - Mediatilaisuuden diat

Kontula, Osmo. 2016. Lemmen paula. Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E50.

Miettinen, Anneli. 2015. Miksi syntyvyys laskee. Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E49
       -Perhebarometri 2015: ero toteutuneen ja ihanteellisen lapsiluvun välillä: 1
       -Perhebarometri 2015 infografiikkaa: 1 2 3 4 5

Lainiala, Lassi. 2014. Perhepolitiikka kriisin aikana. Perhebarometri 2014. 88 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 48
       -Perhebarometri 2014 infografiikkaa: 1 2

Kontula, Osmo. 2013. Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä. Väestöliiton Perhebarometri 2013. 249 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47

Lainiala, Lassi ja Säävälä, Minna. 2012. Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja. Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot. Perhebarometri 2012. 140 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 46.

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2012.  Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla. Perhebarometri 2011. 135 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 42.

Lainiala, Lassi 2010. Perhepolitiikan uudet tuulet - Perheen paluu. Perhebarometri 2010. 63 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 39.

Kontula, Osmo. 2009. Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. 149 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 38. 

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2008. Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet. Perhebarometri 2008. 137 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34. 

Paajanen, Pirjo. 2007. Mikä on minun perheeni? - Suomalaisten käsityksiä perheestä vuosilta 2007 ja 1997. Perhebarometri 2007. 92 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30. 

Paajanen, Pirjo. 2006. Päivisin leiväntuoja, iltaisin hoivaisä. Alle 3-vuotiaiden esikoislasten isien näkemyksiä ja kokemuksia isyydestä. Perhebarometri 2006. 105 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 24. 

Paajanen, Pirjo. 2005. Eri teitä vanhemmuuteen. Kaksikymppisenä ja kolmekymppisenä lapsen saaneiden näkemyksiä perheellistymisestä ja vanhemmuudesta. Perhebarometri 2005. 95 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos  Katsauksia E 21.

Kontula, Osmo. 2004. Perhepolitiikka käännekohdassa. Perhebarometri 2004. 155 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18.

Paajanen, Pirjo. 2003. Parisuhde koetuksella. Käsityksiä parisuhteesta ja sen purkautumisesta. Perhebarometri 2003. 101 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 17.

Paajanen, Pirjo. 2002. Saako haikara tulla käymään? Suomalaisten lastenhankinnan ihanteet ja todellisuus. Perhebarometri 2002. 103 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 14.

Paajanen, Pirjo. 2001. Lasten vapaa-aika huoltajan silmin. Perhebarometri 2001. 102 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 12.

Seppälä, Nina. 2000. Yhteispelillä lapsen parhaaksi. Vanhempien ja ammattikasvattajien näkemyksiä lasten kasvatuksesta. Perhebarometri 2000. 80 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 9.

Reuna, Veera. 1999. Vanhemmuutta toteuttamassa. Päiväkotilasten vanhempien ja päiväkotien henkilökunnan mielipiteitä lapsiperheiden arjesta ja lasten kasvatuksesta. Perhebarometri 1999. 83 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 7.

Reuna, Veera. 1998. Vastuu perheen arjessa. Perhebarometri 1998. 59, [24] s. Katsauksia E 4.

Reuna, Veera. 1997. Selvitys suomalaisten perheeseen liittyvistä käsityksistä. Perhebarometri 1997. 63 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 3.