Kansikuva: Työ ja perhe ne yhteen soppii? Perhebarometri 2020.

Vuosittain julkaistava Väestöliiton perhebarometri tarkastelee ajankohtaisia, perheitä koskettavia kysymyksiä. Perhebarometrin aineisto kerätään postikyselynä, johon on vuosittain vastannut noin 2 000-3 000 suomalaista. Perhebarometriaineiston keruuta on vuodesta 1997 tukenut Alli Paasikiven Säätiö. Perhebarometreja voi tilata painettuina kirjoina Väestöliiton nettikaupasta.

 

Sorsa, Tiia & Rotkirch, Anna. 2019-2020. Työ ja perhe ne yhteen soppii? Vanhemmuuden ja työn yhteensovittaminen suomalaisissa lapsiperheissä. Katsauksia E53.

 

Kontula, Osmo. 2018. 2020-luvun perhepolitiikkaa. Katsauksia E52.
        KIRJAN SISÄLLYS
        1. Mitä on perhepolitiikka
        2. Tietoja perhepolitiikasta
        3. Tutkimuksen aineistot
        4. Kyselyn tulokset
        5. Tällaista perhepolitiikkaa kansa haluaa

 

Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Katsauksia E51.
      - Mediatilaisuuden diat

Kontula, Osmo. 2016. Lemmen paula. Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E50.

Miettinen, Anneli. 2015. Miksi syntyvyys laskee. Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E49
       -Perhebarometri 2015: ero toteutuneen ja ihanteellisen lapsiluvun välillä: 1
       -Perhebarometri 2015 infografiikkaa: 1 2 3 4 5

Lainiala, Lassi. 2014. Perhepolitiikka kriisin aikana. Perhebarometri 2014. 88 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 48
       -Perhebarometri 2014 infografiikkaa: 1 2

Kontula, Osmo. 2013. Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä. Väestöliiton Perhebarometri 2013. 249 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47

Lainiala, Lassi ja Säävälä, Minna. 2012. Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja. Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot. Perhebarometri 2012. 140 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 46.

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2012.  Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla. Perhebarometri 2011. 135 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 42.

Lainiala, Lassi 2010. Perhepolitiikan uudet tuulet - Perheen paluu. Perhebarometri 2010. 63 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 39.

Kontula, Osmo. 2009. Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. 149 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 38. 

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2008. Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet. Perhebarometri 2008. 137 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34. 

Paajanen, Pirjo. 2007. Mikä on minun perheeni? - Suomalaisten käsityksiä perheestä vuosilta 2007 ja 1997. Perhebarometri 2007. 92 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30. 

Paajanen, Pirjo. 2006. Päivisin leiväntuoja, iltaisin hoivaisä. Alle 3-vuotiaiden esikoislasten isien näkemyksiä ja kokemuksia isyydestä. Perhebarometri 2006. 105 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 24. 

Paajanen, Pirjo. 2005. Eri teitä vanhemmuuteen. Kaksikymppisenä ja kolmekymppisenä lapsen saaneiden näkemyksiä perheellistymisestä ja vanhemmuudesta. Perhebarometri 2005. 95 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos  Katsauksia E 21.

Kontula, Osmo. 2004. Perhepolitiikka käännekohdassa. Perhebarometri 2004. 155 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18.

Paajanen, Pirjo. 2003. Parisuhde koetuksella. Käsityksiä parisuhteesta ja sen purkautumisesta. Perhebarometri 2003. 101 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 17.

Paajanen, Pirjo. 2002. Saako haikara tulla käymään? Suomalaisten lastenhankinnan ihanteet ja todellisuus. Perhebarometri 2002. 103 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 14.

Paajanen, Pirjo. 2001. Lasten vapaa-aika huoltajan silmin. Perhebarometri 2001. 102 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 12.

Seppälä, Nina. 2000. Yhteispelillä lapsen parhaaksi. Vanhempien ja ammattikasvattajien näkemyksiä lasten kasvatuksesta. Perhebarometri 2000. 80 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 9.

Reuna, Veera. 1999. Vanhemmuutta toteuttamassa. Päiväkotilasten vanhempien ja päiväkotien henkilökunnan mielipiteitä lapsiperheiden arjesta ja lasten kasvatuksesta. Perhebarometri 1999. 83 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 7.

Reuna, Veera. 1998. Vastuu perheen arjessa. Perhebarometri 1998. 59, [24] s. Katsauksia E 4.

Reuna, Veera. 1997. Selvitys suomalaisten perheeseen liittyvistä käsityksistä. Perhebarometri 1997. 63 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 3.