Avaa tästä: Väestöliiton seksuaalikasvatussuositus kuntien paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin

Hyvä kunnan varhaiskasvatuksen edustaja,

Kunnat laativat tänä keväänä paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Väestöliitto tarjoaa omaa asiantuntemustaan kuntien avuksi tässä tehtävässä.

Väestöliitto ehdottaa, että kunnat sisällyttäisivät kehotunnekasvatuksen eli pienten lasten ikätasoisen seksuaalikasvatuksen omiin ohjeisiinsa. Väestöliiton Vanhemmuustiimi on valmistanut vanhempien ja ammattilaisten tueksi esimerkiksi verkkosivuston Lapsi ja seksuaalisuus ja ammattilaisen käsikirjan Keho on leikki.

Tarkoituksenamme on tarjota kuntien varhaiskasvatukselle tietoa, malleja ja materiaaleja, kun kunnat laativat paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Samalla haluamme tukea lasten oikeutta ikätasoiseen ja lapsen tervettä kehitystä tukevaan kasvatukseen. Seksuaalisuus on tärkeä osa lapsen kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Omankin tutkimuksemme mukaan lapset kysyvät seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ilmentävät ikätasoista seksuaalisuuttaan runsaasti myös varhaiskasvatuksessa.

Tavoitteena on, että jo varhaiskasvatuksessa voidaan tasapuolisesti tukea kaikkien lasten seksuaaliterveyttä. Ammattilaiset tarvitsevat selkeät ohjeet ja tiedot asialliseen lasten kehotunnekasvatukseen sekä vanhempien tukemiseen. Näin lasten oikeudet, turvataidot, tiedot sekä myönteinen minäkuva ja kehoitsetunto vahvistuvat varhaiskasvatuksessa ja kodeissa.

Uusi, valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet mahdollistaa hyvin kehotunnekasvatuksen, jossa painopiste on lapsilähtöisessä ja pienten lasten ikä- ja kehitystasoisessa seksuaalikasvatuksessa.


Alakohtaisia sisältöjä ovat muun muassa seuraavat:

  • Kehossa on nimet joka paikalle ja asenne kehon kaikkia osia kohtaan on hyväksyvä.

  • Myönteinen suhtautuminen lapsen kysymyksiin kehosta ja seksuaalisuudesta.

  • Lasten tunteiden ja kehon kokemusten sanoittaminen ja hyväksyminen nähdään tärkeänä.

  • Lapsen annetaan leikkiä, tutkia ja ilmaista itseään sukupuolistereotypioiden häntä rajoittamatta.

  • Huolehditaan siitä, että lapsi uskaltaa kääntyä kaikissa kysymyksissä ja ongelmissa aikuisen puoleen.

  • Sovitaan ja suunnitellaan, miten vastataan lasta kiinnostaviin raskauteen, sen alkamiseen ja synnytykseen liittyviin kysymyksiin.

  • Yksityisyyttä opetetaan hyvien tapojen mukaisesti ja jokaiselle kuuluvien oikeuksien näkökulmasta.

  • Lapselle opetetaan turvataitoja ja annetaan tietoa hänen oikeudestaan olla turvassa ja sanoa ’ei’. Nämä aiheet käydään läpi myös ikätasoisen seksuaalikasvatuksen näkökulmasta.

  • Huolestuttava seksuaalinen käytös johtaa lapsen saamaan apuun.

Klikkaamalla sivun alussa olevaa linkkiä pääset tarkempaan Väestöliiton suositukseen.