Kotoutujan kompassi

Kenelle: Kotouttavaa työtä tekevälle ammattilaiselle ohjauksen välineeksi.

Kaikki maahan muuttaneet tarvitsevat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sen palveluista ja toimintatavoista. Monet hyötyvät myös ohjauksesta hahmottaakseen, mitkä palvelut ja toiminnat olisivat juuri heidän tilanteessaan hyväksi.

Kotoutujan kompassi auttaa ’navigoimaan’ suomalaisessa yhteiskunnassa. Se auttaa työntekijää ohjaamaan maahan muuttanutta asiakasta palveluihin ja sosiaalisiin verkostoihin, jotka tukevat hänen kotoutumistaan, hyvinvointiaan ja osallisuuttaan.

Kotoutujan kompassin käyttöä tukee asiakkaallesi annettava muistikortti johon voit kirjoittaa valittujen toimijoiden osoitteita ja aukioloaikoja sekä tavattavien henkilöiden nimiä ja tapaamisaikoja.

Kotoutujan kompassin esitteitä ja asiakkaan kortteja voi ladata ja tulostaa viereisistä linkeistä.

Kotoutujan Roolipaletti - toimintamalli maahanmuuttotyöhön

Kenelle: Roolipaletti on tarkoitettu työvälineeksi ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat Suomeen muuttaneita ihmisiä.

Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa luotu työmalli Kotoutujan Roolipaletti perustuu osaamiskeskuksen käytännön työssä saatuihin kokemuksiin kotoutumisen haasteista. Roolipaletti tukee työntekijää maahanmuuttajan yksilöllisen tilanteen hahmottamisessa sekä tarjottavan tuen kohdentamisessa. Samalla työskentely tukee maahanmuuttajaa oman elämänmuutoksen hahmottamisessa siten, että painopisteinä ovat arjen taitojen ja elämänhallinnan sekä yhteiskuntatietouden kehittäminen.

Oppaan avulla työntekijä voi rohkaista maahanmuuttajaa määrittelemään realistisia tavoitteita kotoutumisprosessin aikana. Opas sisältää käytännöllisiä vinkkejä sekä tehtäviä, jotka ohjaavat kotoutujaa etenemään pienin askelin ja välitavoitteiden kautta.

Hinta: 5€ + toimituskulut
Tilaukset: tilaukset(at)vaestoliitto.fi

PDF-tiedostoRoolipaletti (4.7 MB)
PDF-tiedostoAsiakkaan kortti (29.3 MB)
PDF-tiedostokartta (21.8 MB)