1. Raskaana olevan naisen työjärjestelyt
Useimmat raskaana olevat naiset pystyvät jatkamaan työntekoa raskaudestaan huolimatta ja suoriutuvat työtehtävistään ilman erityiskohtelua. Etätyöskentelymahdollisuus voi helpottaa odottavan äidin työskentelyä.

2. Toimenkuvan muuttaminen riskialttiissa työssä
Työnantajan on järjestettävä raskaana olevalle naiselle vaihtoehtoista työtä, jos työ on odottavan äidin tai syntyvän lapsen kannalta vaarallista tai riskialtista. Jos tehtävien muuttaminen ei ole mahdollista, raskaana olevalla naisella on lakisääteinen oikeus jäädä pois työstä.

3. Lepomahdollisuus

Osa raskaana olevista naisista saattaa tarvita tavanomaista enemmän lepotaukoja, varsinkin raskauden loppuvaiheessa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään odottavalle ja myös imettävälle äidille sopivan lepotilan

4. Matkatyöt

Useat lentoyhtiöt vaativat odottavalta äidiltä lääkärintodistuksen. Todistus on hankittava yleensä 28.–36. raskausviikoilta lähtien. Eri lentoyhtiöiden ohjeistukset vaihtelevat.

5. Raskaana olevaa naista ei saa irtisanoa

Raskaana olevaa työntekijää ei saa irtisanoa raskauden perusteella.

6. Työntekijän on ilmoitettava ajoissa perhevapaalle siirtymisestään
Raskaana olevan naisen, isyysvapaalle jäävän isän tai hoitovapaalle jäävän vanhemman on kerrottava työnantajalle perhevapaalle jäämisestään viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

7. Työnantaja tukee perhevapaalle jäävää käytännön asioiden hoitamisessa
Työnantajan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan hakeminen onnistuu sujuvasti. Selkeät ohjeet ja vastuunjaot nopeuttavat muun muassa oikeanlaisen palkkatodistuksen laatimista työpaikalla. Ennen perhevapaan alkamista työntekijän ja työnantajan on hyvä sopia erilaisista käytännön asioista, kuten yhteydenpidosta, työsuhde-etujen säilymisestä ja paluuseen liittyvästä perehdyttämistarpeesta.