1. Raskaana olevan työjärjestelyt
Useimmat raskaana olevat henkilöt pystyvät jatkamaan työntekoa raskaudestaan huolimatta ja suoriutuvat työtehtävistään ilman erityiskohtelua. Etätyömahdollisuus voi helpottaa työskentelyä odotusaikana.

2. Toimenkuvan muuttaminen riskialttiissa työssä
Työnantajan on järjestettävä raskaana olevalle vaihtoehtoista työtä, jos työ on hänen tai syntyvän lapsen kannalta vaarallista tai riskialtista. Jos tehtävien muuttaminen ei ole mahdollista, raskaana olevalla henkilöllä on lakisääteinen oikeus jäädä pois työstä.

3. Lepomahdollisuus
Osa raskaana olevista saattaa tarvita tavanomaista enemmän lepotaukoja, varsinkin raskauden loppuvaiheessa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään odottavalle ja myös imettävälle äidille sopivan lepotilan

4. Matkatyöt
Useat lentoyhtiöt vaativat raskaana olevalta henkilötä lääkärintodistuksen. Todistus on hankittava yleensä 28.–36. raskausviikoilta lähtien. Eri lentoyhtiöiden ohjeistukset vaihtelevat.

5. Raskaana olevaa ei saa irtisanoa
Raskaana olevaa työntekijää ei saa irtisanoa raskauden perusteella.

6. Työntekijän on ilmoitettava ajoissa perhevapaalle siirtymisestään
Raskaana olevan äitiysvapaalle jäävän, tai isyys- tai hoitovapaalle jäävän vanhemman on kerrottava työnantajalle perhevapaan alkamisajankohdasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

7. Työnantaja tukee perhevapaalle jäävää käytännön asioiden hoitamisessa
Työnantajan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan hakeminen onnistuu sujuvasti. Selkeät ohjeet ja vastuunjaot nopeuttavat muun muassa oikeanlaisen palkkatodistuksen laatimista työpaikalla. Ennen perhevapaan alkamista työntekijän ja työnantajan on hyvä sopia erilaisista käytännön asioista, kuten yhteydenpidosta, työsuhde-etujen säilymisestä ja paluuseen liittyvästä perehdyttämistarpeesta.