1. Työntekijän ikä vaikuttaa − mutta ei kaikkeen.

Ikääntyvällä työntekijällä voi olla runsaasti työkokemusta mutta ei aina alan uusinta osaamista tai esimerkiksi tietoteknologisia taitoja. Samaan aikaan perheellistymisen myöhentyminen tarkoittaa, että työpaikoilla on useita yli 40-vuotiaita pienten lasten vanhempia. Perhevapaalle voikin 30-vuotiaan naisen sijasta jäädä 45-vuotias mies. Osa työntekijöistä, ikään katsomatta, hoitaa työnteon ohella myös sairasta tai vammaista läheistään.

2. Työkokemuksen kartuttama tieto kannattaa hyödyntää työpaikalla. 

Kokemusperäistä tietoa tarvitaan myös muuttuvassa maailmassa. Pitkän työuran tehneet voivat auttaa hahmottamaan työpaikan ideointi- ja työskentelyprosessien ongelmakohtia ja niihin ratkaisuja. Työkokemuksen ja työuran keston rinnalla kuitenkin työmotivaatiolla, osaamisella ja sen kehittämisellä sekä työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on ratkaiseva merkitys työssä onnistumisen ja tulosten kannalta.

3. Henkilöstön jaksamista on tuettava kaikissa elämänvaiheissa.

Perhesyistä aiheutuvien poissaolojen sujuvat järjestelyt ovat tärkeitä niin työntekijälle kuin työyhteisöllekin. Perheiden hyvinvointi, sairauspoissaolot, työn organisoiminen ja tuloksellisuus liittyvät toisiinsa eri tavoin.

Ikääntyvät työntekijät sairastavat usein enemmän kuin nuoret, joten sairauspoissaoloista kertyy suoria ja epäsuoria kustannuksia työnantajalle. Siksi työnantajan kannattaa sijoittaa henkilöstönsä työkyvyn ylläpitoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja työterveyshuoltoon.

4. Hoitovastuu iäkkäistä ihmisistä lisääntyy tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa yhä useammat työntekijät huolehtivat ikääntyvistä omaisistaan. Siksi työnantajien on hyvä varautua omaisten hoitamiseen liittyviin järjestelyihin ennakolta. Moni työntekijä hoitaa samanaikaisesti sekä lapsiaan että ikääntyvien lähiomaistensa asioita. Lastenhankintaiän myöhentyminen johtaa myös siihen, että isovanhemmaksi tuleminen siirtyy, eikä omista vanhemmista saa välttämättä enää apua lapsiperheen arkeen. Toisaalta monet isovanhemmista ovat vielä itsekin aktiivisesti mukana työelämässä lastenlasten ollessa pieniä.

5. Asenteet ja teot ratkaisevat.

Jos omaan ikääntymiseen tai lähiomaisten hoitamiseen liittyvät tilanteet hoidetaan työpaikalla huonosti, seurauksena saattaa olla esimerkiksi: lisääntyneitä sairauspoissaoloja, työntekijän tai koko perheen arjen kuormittumista sekä turhia irtisanoutumisia. Ikääntyviä työntekijöitään huonosti kohtelevan tai muulla tavoin perheen ja työn yhteensovitusta huonosti tukevan työnantajan maine kärsii. Tämä saattaa haitata myös nuorempien työntekijöiden rekrytointia työyhteisöön.