Perheystävällisten käytäntöjen hyötyjä työssä

  • vähemmän turhia irtisanoutumisia
  • vähemmän turhia sairauspoissaoloja ja uupumista
  • parempaa hyvinvointia ja työmotivaatiota
  • houkutteleva ja hyvämaineinen työnantaja

Miten voit esihenkilönä edistää perheystävällisten käytäntöjen toteutumista:

  • Esihenkilöltä vaaditaan päätöksentekoa työn ja perheen yhteensovituksen käytännön kysymyksissä.
  • Esihenkilö vaikuttaa sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä alaisten toimintaan ja työpaikan asenteisiin. Esihenkilön toiminta ja suhtautuminen eri tilanteisiin vaikuttavat yleisesti työnteon henkeen ja työkulttuuriin.
  • Esihenkilö toimii itse työyhteisössä mallina ja esimerkkinä alaisilleen ja kollegoilleen.
  • Lähde siis ajoissa töistä hakemaan lapsia hoidosta tai käy tapaamassa iäkästä omaista töiden jälkeen. Kerro työyhteisössä perheen merkityksestä sinulle. Työ ja perhe eivät ole toisistaan täysin erillisiä saarekkeita, vaan ne kuuluvat molemmat elämään.

Esihenkilön muistilista

Minneslista för chefer