Työelämän perheystävällisyys ja tasa-arvo

Väestöliitto seuraa Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa mukana olevia pilottiyrityksiä ja -organisaatiota tasa-arvoteoissa. Mukana on 16 työnantajaa suuryrityksistä pieniin järjestöihin, eri toimialoilla. Ohjelmaan osallistuvat pilottiorganisaatiot tavoittavat tällä hetkellä työntekijöissä laskettuna n. 20.000 suomalaista palkansaajaa.

Yrityksissä ja organisaatioissa olennaista tasa-arvon edistymisen kannalta ovat muun muassa

  • pitkiltä perhevapailta paluun tuki työpaikalla

  • isien kannustaminen perhevapaille

  • naisten kannustaminen työelämässä pysymiseen, kouluttautumiseen ja urakehitykseen

  • esimiesten asenteiden ja tietotaidon kehittäminen perheystävällisissä ja tasa-arvoisissa käytännöissä

  • tasa-arvon näkyminen yritysten ja organisaatioiden erilaisissa dokumenteissa ja viestinnän sisällöissä sekä eri sukupuolten tekemän työn näkyväksi tekeminen

Tarkistamme kunkin ohjelmaan osallistuvan organisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisällön. Väestöliitto päivittää myös itse tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuoden 2017 aikana.