Tukea koulutettujen maahan muuttaneiden naisten työllistymiseen

 

Haku syksyn Womento-ryhmään on avautunut! Katso lisää täältä

 

Koulutettujen maahanmuuttajataustaisten naisten on usein vaikea löytää koulutustaan vastaavaa työtä. Tämä johtuu siitä, että korkean koulutuksen alat ovat suurelta osin asiantuntijatehtäviä, joissa vaaditaan hyvää kotimaisten kielten taitoa sekä luottamusta työntekijän kykyihin suoriutua vaativista tehtävistä. Maahan muuttaneen koulutetun naisen on vaikeaa todistaa kykyjään vailla oman alan suosittelijoita tai verkostoja.

Womenton työuramentorointi tukee koulutettuja maahan muuttaneita naisia ja auttaa heitä luomaan verkostoja sekä syventää suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta.

Kyseessä on kummankin osapuolen vapaaehtoistoiminta. Mentorin tehtävä ei ole välittää työpaikkaa, vaan vahvistaa aktorin mahdollisuuksia löytää oman alan työtä. Mentoroinnin kesto on noin 8 kuukautta, joiden aikana on neljä yhteistä ryhmätapaamista ja parityöskentelyä.

Vuosina 2012–2014 mukana olleille aktoreille suunnatun loppukyselyn perusteella tiedetään seuraavaa:

37 % työllistyi (30 % omalle alalle ja 7 % eri alalle)
20 % sai työharjoittelupaikan omalta alaltaan
20 % sai toivomansa koulutuspaikan/jatkoi jo aloitettuja opintojaan/haki tutkimusapurahaa
23 % ilmoitti saavuttaneensa mentoroinnin aikana jotain muuta

Lue lisää täältä.

 

Womentossa vapaaehtoistoiminnan avulla luodaan yhteyksiä maahan muuttaneiden ammattilaisten ja saman ammattialan suomalaisten naisten välille. Verkostojen ja työuramentoroinnin avulla tuetaan koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten kotoutumista, kielitaitoa ja työllistymistä.

Toimintamallin ydin on vapaaehtoisesti toimiva mentori-aktori –pari. Mentorointi on voimaannuttava prosessi, jossa kokeneempi henkilö (mentori) auttaa kokemattomampaa (aktori) kasvattamaan osaamistaan ja löytämään polkuja, jotka tähtäävät työllistymiseen koulutusta vastaavalle alalle. Hanke parantaa yhteiskunnan valmiuksia ottaa vastaan ulkomailta tulleet osaksi suomalaista työelämää ja arkea sekä tukee maahanmuuttajanaisten osallisuutta.  

Aktori-mentori –työskentelyssä voidaan keskustelujen avulla hahmottaa aktorin tavoitteita ja mentorin verkostojen kautta löytää aktorille esimerkiksi jatko- tai täydennyskoulutus-, harjoittelu- tai työpaikka. Mentori voi myös auttaa aktoria tekemään esimerkiksi ansioluettelon ja mallihakemuksen työnhakua varten.  Tapaamisissa aktori ja mentori voivat keskustella myös suomalaisesta kulttuurista ja työelämän tavoista. Aktori voi kertoa oman maansa kulttuurista ja työelämästä. Näin molemmat oppivat uutta.

Aktori-mentori -pareille järjestetään lyhyt valmennuskoulutus, jossa kerrotaan tarkemmin työuramentoroinnista ja noin vuoden kestävästä työskentelystä. Womento-hankeessa järjestetään myös yhteisiä tapaamisia ja autetaan mahdollisten ongelmien sattuessa. Toiminta on osallistujille maksutonta.


Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin” on Womenton työuramentorointimalliin perustuva opas. Sen tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä käsikirjana niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan työllistymistä tukevaa kotouttavaa työuramentorointia ammattitaitoisille, koulutetuille maahanmuuttajille. Lisätietoa ja sähköisen oppaan löydät täältä.

Kokemuksia Womenton mentoroinnista voit lukea Väestöliiton blogista, jossa aktorimme Paula kertoo mentoroinnin etenemisestä ja siihen liittyvistä ajatuksista.

Metropolia YAMK sosionomian opinnäytetyössä on selvitetty aktorien kokemuksia Womenton mentoroinnista. Tutkimuksessa on selvitetty, millaisena aktorit kokivat mentoroinnin ja millaisina työllistymismahdollisuuksia edistävät tekijät näyttäytyivät mentoroinnissa.Voit hakea aktoriksi jos:

  • olet Suomeen muuttanut, koulutettu nainen
  • osaat suomea sen verran että pystyt keskustelemaan mentorin kanssa
  • sinulla ei ole koulutustasi vastaavaa työpaikkaa

Voit hakea mentoriksi jos:

  • olet koulutettu, avarakatseinen, aktiivisesti suomalaisessa työelämässä toimiva nainen
  • haluat ammatillisesti tukea Suomeen muuttanutta koulutettua naista
     
Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä.
Liity Womenton FB-ryhmään tästä.

 

 Voit myös täyttää alla olevan yhteydenottolomakkeen (hakuajan ulkopuolella):