Äidiksi yllättäen

25.9.2017 klo 07:00

Kuva: Shutterstock.

Uusin kansainvälinen perhetutkimuksen huippujulkaisu Journal of Marriage and Family kertoo artikkelissaan yllätysäideistä. Mitä tapahtuu, kun nainen tekee päätöksen jäädä vapaaehtoisesti lapsettomaksi – mutta sitten lopulta käykin toisin?

Lähes kaikkialla länsimaissa vapaaehtoisesti lapsettomiksi jäävien määrä nousee. Lapsen hankintaan suhtautumisessa on erotettavissa kuusi kategoriaa: ”Ehdottomasti kyllä ”-joukko on tehnyt tietoisen suunnitelman, joka pitää sisällään myös aikaikkunan, jossa nainen haluaa tulla raskaaksi.  ”Mahdollisesti ”-joukko haluaa lapsia, mutta perheellistyminen haittaisi muita elämän suunnitelmia. ”Joskus”-joukko haluaisi lapsia sitten joskus, ja ”yhdentekevää”-joukko ei kallistunut erityisemmin suuntaan eikä toiseen. ”Kyllä tai ei” -joukko oli yhtä kiinnostunut lapsettomaksi jäämisestä kuin lapsen saamisesta. Viimeisenä kategoriana Bernardin ja kumppaneiden tutkimuksessa (2015) oli ”ehdottomasti ei” -joukko, jolla oli hyvin negatiivinen näkemys lapsensaamisesta, ja he pitivät raskautta omalla kohdallaan erittäin epätodennäköisenä.

Kommunikaatiotutkija Julia Moore Utahin yliopistosta halusi tutkia erityisesti sitä, miten ”ehdottomasti ei äidiksi” -porukasta tuli kuitenkin äitejä.

Yllätysäidit kertoivat tulleensa vahingossa raskaaksi. Osa oli muuttanut mielensä ja tehnyt kaikkensa tullakseen lopulta äideiksi. Äidit kuvasivat kokeneensa biologista, pakottavaa hinkua saada lapsi. Osan kumppani halusi lapsia. Moni ei osannut päättää suuntaan eikä toiseen, mutta lopulta he valitsivat äitiyden.

Varhaisemmat tutkimukset ovat kuvanneet lapsenhankinnan motiiveja näin: lapsesta seuraisi täyttymyksen tunne ja kumppanista tulisi onnellisempi. Lapsi tekisi pariskunnasta perheen, ja lapsessa olisi osa sekä isää että äitiä.  Monet halusivat antaa lapselle hyvän kodin, ja he halusivat tyydyttää biologisen lapsenkaipuun itsessään (Langdridge et.al 2005).

Moni raskaaksi tulleista naisista, jotka aikaisemmin ehdottomasti eivät halunneet lapsia, olivat sitoutuneessa parisuhteessa. He olivat lopettaneet kumppanin kanssa juteltuaan ehkäisyn tai kääntyivät lapsettomuushoitojen puoleen. Suurin osa tutkituista tuli raskaaksi yhteisen yrittämisen kautta. He, joille raskaus oli yllätys, kokivat itsensä itsenäisiksi ja kokemuksensa merkitykselliseksi, kun he päättivät olla keskeyttämättä raskautta. Joidenkin kumppanit uskoivat yhteisen lapsen lujittavan parisuhdetta ja toiset, aikaisemmin lapsettomuutta halunneet, muuttivat mielensä uudessa parisuhteessa. Tutkija päätteli, että päätös perheen perustamisesta oli sattumanvarainen ja tunteisiin perustuva.

Heli Vaaranen
parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti

Lähde: Moore, Julia: Facts of Agency in Stories of Transforming From Childless by Choice to Mother.Journal of Marriage and Family 79 (August 2017): 1144 – 1159.