Lapsettomuuden vaikutus naisen terveyteen

8.5.2018 klo 07:00

Vapaaehtoinen ja tahaton lapsettomuus on yleistyvä ilmiö länsimaissa. Australialainen tutkija Melissa Graham selvitti lapsettomuuden vaikutuksia naisen terveyteen.

Aikaisemmat tutkimukset aiheesta ovat tuottaneet ristiriitaisia tuloksia. Grahamin tutkimuksessa seurattiin lapsettomien naisten ja äitien ryhmiä kymmenen vuoden ajan. Tutkimukseen osallistui 52 381 naista. Tutkimuksessa arvioitiin naisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä.

Tulosten mukaan sekä lapsettomuudella että äitiydellä oli niin kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia naisen terveyteen. Vaikutukset ilmenivät elämän eri vaiheissa eri tavoin.

Tutkimukseen osallistuvat lapsettomat naiset kuvasivat heikompaa terveydentilaa 34–44 -vuotiaina. Tutkijan mukaan tämä saattaa liittyä paineeseen saada lapsia tässä ikävaiheessa. Toisaalta myös heikompi terveydentila voi selittää lapsettomuutta. Tutkijoiden mukaan terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulisi huomioida lapsettomien naisten erityistarpeet.

Lapsettomat naiset olivat kuitenkin äitejä terveempiä täytettyään 65 vuotta. Lapsettomuus saattaa vanhemmalla iällä suojella fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tulokset kertovat naisten onnistuneesta sopeutumisesta tahattomaankin lapsettomuuteen.

Lapsen saaminen ei siis välttämättä paranna elämänlaatua vanhana, eikä lapsettomuus johda elämänlaadun heikkenemiseen.

Lotta Heiskanen
psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Lähde: Graham, M. (2015). Is Being Childless Detrimental to a Woman’s Health and Well-Being Across Her Life Course? Women’s Health Issues, 25(2), 176-184.