Johanna Stenberg ja Jan-Henry Stenberg: En se minä ollut – Itsen suojaamisen ja harhauttamisen perusteet. Duodecim 2017.

6.6.2018

En se minä ollut on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja psyyken hallinta- ja puolustusmekanismeista, jotka arkikielessä tunnetaan sanalla ”defenssi”. Kirjassa käsitellään puolustusmekanismeja kunnianhimoisesti osana laajempaa psykologista viitekehystä.

Johdannossa käydään läpi defenssiteorian historiaa Freudista lähtien, ja omat lukunsa on esimerkiksi läpi aivojen rakenteelle ja välittäjäainejärjestelmille ja lapsen kasvulle ja psyykkisten säätelymekanismien kehitykselle. Erilaisia puolustusmekanismeja määritellään vasta luvussa 9. Siinä välissä sivutaan muun muassa psykologista mittaamista ja testaamista, psykodiagnostiikkaa, kiintymyssuhteita, temperamenttia, traumaattisia kriisejä, ajatusvääristymiä, sosiaalipsykologiaa jne. sekä puolustusmekanismien suhdetta näihin ilmiöihin. Laajuudestaan huolimatta kirja ei ole kovinkaan paksu, joten monet näistä psykologisista ilmiöistä esitellään melko pintapuolisesti ja vähän mutkia suoristellen.

Monipuolisen sisältönsä vuoksi En se minä ollut on rakenteeltaan hiukan hajanainen ja sisällöiltään uskoakseni vaikeasti avautuva henkilölle, joka tutustuu näihin teemoihin ja asioihin ensimmäistä kertaa. Kirjaa voisikin mieluummin suositella mielenterveyden ammattilaisille, erityisesti potilastyötä tekeville, joille kirja tarjoaa tiiviin kattauksen psyyken puolustusmekanismien suhteesta muihin psykologisiin ilmiöihin ja mielenterveyden häiriöihin. Erityisesti luvussa 9 luetteloidut ja herkullisesti kuvatut yleisimmät puolustusmekanismit tarjonnevat käyttökelpoisia apuvälineitä potilaiden problematiikan jäsentämiseen ja käsitteellistämiseen.

Venla Berg, psykologian tohtori