Kenen elämää elät?

9.8.2018

Amerikkalainen psykoanalyytikko James Hollis pureutuu kirjassaan, Kenen elämää elät (2005), ihmisen elämän toiseen, myöhäisempään puoliskoon ja sen haasteisiin.

Kirjan nimessä viitataan siihen, että ihminen tekee elämänsä aikana useita ratkaisuja, miettimättä miksi niihin on oikeastaan päätynyt. Keski-iässä monet isot valinnat on tehty, on valittu työ, puoliso ja mahdollisesti lapset. Rutiinien keskellä kosketus omaan itseen voi kadota. Tällöin ihminen voi alkaa kyseenalaistamaan valintojaan, elämä voi tuntua merkityksettömältä ja vieraalta. Hollis pohtii, että masennusta ja ahdistusta voi myös pitää merkkinä siitä, että ihminen ei kuuntele oman sielun viestejä.

Hollis esittää kirjassaan paljon vaikeita kysymyksiä: Kuinka sinusta on tullut se joka olet tässä maailmassa? Oletko ohittanut tai piilottanut jotain itsestäsi sopeutuaksesi ympäristöösi? Toistatko jotain, jonka olet sisäistänyt, tulkinnut ja omaksunut osaksi omaa itseäsi? Pelkäätkö pysähtymistä ja itsen kohtaamista? Oletko sopeutunut maailman arvoihin, sen sijaan että olisit etsinyt omia arvojasi?

Hollis rohkaisee jokaista ihmistä tietoisempaan elämään ja omien pelkojen kohtaamiseen. Hollis kuvaa, että elämä syvässä kontaktissa omaan itseen on rikkaampaa ja mahdollistaa oikeiden valintojen tekemisen elämässä. Joku saattaa vierastaa kirjassa käytettyjä uskonnollisuuteen viittaavia termejä. Ne ovat kuitenkin perusteltuja vaikeiden teemojen käsittelyssä.

Anna Salmi, psykologi