Kehrän keskellä sijaitsee sen harmaa kivijalka, jota voidaan verrata peruskallioon. Kivijalassa on asioita, joiden varassa pari voi saada suhteensa jatkumaan riittävän tyydyttävänä eroista ja ristiriidoista huolimatta. Niiden varassa pari voi myös kehittää suhdettaan olosuhteiden muuttuessa.

Kaiken ytimenä on rakkaus, johon tarvitaan suhteeseen sitoutumista, luottamusta, tahtoa, uskoa ja toivoa. Sillä onkin syvempi, pysyvämpi rakastamisen merkitys kuin ”vain” ihastuminen, hullaantuminen tai rakastuminen. Rakkaus toteutuu todellisessa läsnäolossa, jossa aidosti kuunnellaan ja ilmaistaan syvemmällä olevia tärkeitä perustunteita; esimerkiksi toisesta välittämistä, loukkaantumista ja surua. Aidossa kohtaamisessa opitaan todella tuntemaan toinen. Olemalla läsnä jaetaan molempien ”sisäistä maailmaa”; ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä.

Usko parisuhteessa liittyy siihen, että molemmat ovat vakuuttuneita siitä, että ponnistelu yhteisen elämän eteenpäin viemiseksi tuottaa hedelmää. Kumppanit voivat ylittää monia ongelmia pelkästään sillä, että he molemmat uskovat vakaasti kuuluvansa yhteen. Mitä turvallisemmalta ja vakaammalta suhde tuntuu, sitä helpommin ihminen pystyy kohdistamaan toivonsa yhteiseen tulevaisuuteen.

Suhteen kivijalassa oleva toivo on tarpeen, kun on vaikeaa. On hyvä opetella pessimististä optimistiksi. Riittävän hyvää tahtotilaa tarvitaan, jotta jaksetaan pyrkiä vaikeista tilanteista ulos. Usein ajattelemme toisistamme myönteisemmin kuin ääneen ilmaisemme. Tässä tarvitaan tietoista tekoa, joka edellyttää tahtoa.

Myös sitoutumista täytyy tahtoa, muuten se ei tapahdu. Toisen tietämättä, "salaa" sitoutuminen ei auta. Sitoutuminen on välttämätöntä, kuten myös luottamus. Ilman näitä elementtejä suhteessa ei tapahdu kasvua eikä intiimiys toteudu. Tämä johtuu siitä, että että emme uskalla heittäytyä, avautua ja jakaa kipeimpiä asioitamme sellaisen kumppanin kanssa, josta emme tiedä, onko hän olemassa minua varten pitkällä tähtäimellä. Syvimpien ristiriitojen ratkaisu ei myöskään onnistu ilman riittävää turvaa, sitoutumista ja luottamusta.