Perhe ja työ

Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -hankkeessa (2014 - 2018/2019):

 • Annamme tietoa, miten oma arki voi sujua hyvin.
 • Kerromme esimiehille, miten työpäivien aikana voi helpottaa työntekijöiden elämää, kun he hoitavat läheisiä ihmisiä.
 • Jaamme tietoa niille, jotka päättävät asioista Suomessa ja säätävät lakeja.

Perheystävällinen työpaikka:

 • Työpaikalla esimies ja työkaverit ottavat huomioon, että kaikilla on myös perhettä.
 • Esimiehet toimivat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Esimiehet noudattavat lakeja.
 • Kaikki tietävät, mitä yhteisiä ohjeita työpaikalla on.
 • Kaikki tietävät, mistä työpaikan ohjeet löytyvät.
  • Perheystävälliseen työpaikkaan on mukava mennä töihin.
  • Perheystävällisellä työpaikalla on helppo työskennellä, vaikka olisi perhettä

  Toivomme, että ihmiset voivat elää hyvää arkea. Arkeen kuuluu perhe-elämää ja työntekoa. On tärkeää, että jaksat tehdä työtä, kun
 • sinulla on pieniä lapsia
 • sinä hoidat vanhoja tai sairaita vanhempiasi
 • sinun puolisosi, lapsesi, sisaresi tai veljesi sairastuu vakavasti
Jaksat tehdä työtä paremmin, kun pystyt huolehtimaan perheestäsi ja käymään työssä. Myös perheesi voi silloin paremmin.

 

Perhe työelämässä

 • Perhe tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka sinun mielestäsi kuuluvat perheeseesi: omat lapsesi, puolisosi, omat/puolisosi vanhemmat, puolisosi lapset, omat sisaruksesi, lapsenlapset ym.
 • Laki sanoo, keitä perheeseesi kuuluu: tämä ei välttämättä ole sama asia kuin perhe, jonka ajattelet itse perheesi olevan.
 • Voit saada vapaata työstä, mutta siitä ei aina makseta palkkaa.

 

Perhe ja työ -sivultamme löydät tietoa, miten työpaikoilla voidaan helpottaa perheen ja työn hoitamista.

Saat myös tietoa, mitä tarkoittaa työpaikan perheystävällisyys. Löydät käytännön elämän esimerkkejä ja vinkkejä omaan arkeen kun:

 • odotat vauvaa ja olet töissä
 • olet äitiysvapaalla tai olet isyysvapaalla
 • olet vanhempainvapaalla
 • lapsesi sairastuvat
 • hoidat lähisukulaista
 • opiskelet ja teet työtä, kun sinulla on lapsia

Saat tietoa myös Kelan sivuilta.

Työpäivän aikana voi tapahtua monia asioita, joissa perhe-elämä ja työ näkyvät:

 • Lähdet hakemaan sairastunutta lastasi päivähoitopaikasta kesken työpäivän

 • Lähdet katsomaan vanhaa lähiomaistasi, jos hän ei pärjää yksin

 • Jäät kotiin hoitamaan sairasta lastasi

Näissä tilanteissa esimiesten ja työntekijöiden pitää molempien joustaa. Hyvät ohjeet ja säännöt työpaikalla auttavat kaikkia.

Mitä työpaikalla pitää tehdä, jotta perhe-elämä ja työnteko sujuvat?

 • Työpaikalla pitää varautua yllättäviin tilanteisiin.
 • Työpaikalla pitää varautua siihen, että joskus tarvitaan sijaisia.
 • Omia työvuoroja pitää voida suunnitella niin, että perheen arkielämä sujuu hyvin.
 • Joskus arkea helpottaa, kun osan töistä voi tehdä kotona etätyössä eikä tarvitse lähteä lainkaan silloin työpaikalle.
 • Työpaikalla muut ovat joustavia, jos jollakin työntekijällä on perheessä vaikea tilanne tai kriisi.